Zonnepark op voormalige stortplaats Bakkersdam in Heusden

Nieuwsbericht 17 februari 2023

Nabij vesting Heusden willen we, op de voormalige stortplaats Bakkersdam, in de toekomst een klein zonnepark laten bouwen. Een zonnepark is een veld met zonnepanelen waar duurzame energie wordt opgewekt. Het is bedoeld voor inwoners uit de omringende kernen Herpt, Hedikhuizen en vesting Heusden én ondernemers van bedrijventerrein Bakkersdam.

Energiegemeenschap
We willen duurzame energie betaalbaar en bereikbaar maken. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst van Heusden waar je fijn kunt wonen, leven en werken. Het is daarom de bedoeling dat het zonnepark volledig eigendom wordt van een energiegemeenschap. Op die manier kunnen betrokken inwoners en ondernemers mee profiteren.

Aanpak
Om dit zonnepark samen met een energiegemeenschap te ontwikkelen, geven we opdracht aan het bedrijf Enter Next Level. Een zonnepark bouw je niet in 1 dag. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. De eerste stap is dat dit bedrijf voor ons onderzoekt of het zonnepark en de energiegemeenschap haalbaar zijn. Hiervoor gaan ze eerst gesprekken houden met betrokken inwoners en ondernemers in het gebied. De planning hiervan is nog niet bekend. We houden er rekening mee dat ze in ieder geval tot 1 juli 2024 nodig hebben voor dit hele project.

Locatie
Bakkersdam is in 2019 al aangewezen als geschikte plek voor een zonneveld. Dat gebeurde bij de vaststelling van de visie zonne-energie door de raad. Een zonneveld is een gebied waarbij energie wordt opgewekt met zonnepanelen die op een veld staan.

Er is nog een andere locatie waar een zonnepark komt. Dat is zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden op initiatief van Energiecoöperatie Energiek Heusden.

Meer informatie
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Anouk Wolters van cluster Duurzame Ontwikkeling via (073) 5131789 of via info@heusden.nl

> Lees meer in het collegebesluit van 14 februari 2023

www.heelheusdenduurzaam.nl