Nieuwsoverzicht

 • Kinderklimaattop 15 april, kijk mee

  13-04-2021 14:58

  Onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdambassadeurs nemen aanstaande donderdag 15 april deel aan de landelijke Kinderklimaattop. Live vanuit de raadszaal van het gemeentehuis in Vlijmen brengen zij samen met Teuntje Toekomst hun ideeën in voor een klimaatbestendige toekomst. Kijk je donderdag 15 april vanaf 13.00 uur live mee?

 • College van gemeente Heusden stemt in met REKS

  13-04-2021 11:57

  Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. Op 18 mei 2021 neemt ook de gemeenteraad een besluit over de REKS

 • Nieuwsbrief Zon- en windenergie in Waalwijk

  08-04-2021 14:22

  Grenst jouw woonomgeving of locatie van je onderneming dichtbij onze buurgemeente Waalwijk? Dan is het wellicht interessant om je aan te melden voor de nieuwsbrief van de gemeente Waalwijk over het opwekken van duurzame energie. Alle informatie over duurzame energie in de gemeente Heusden vind je op www.heelheusdenduurzaam.nl

 • Leefbaarheid in dorpen

  08-03-2021 13:51

  Het programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’ is onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant. De Regio Deal is een samenwerkingsverband van regiogemeenten, Rijk, provincie en bedrijfsleven. Ook de gemeente Heusden trekt hiermee samen op.

 • Regionale Energie- én Klimaatstrategie door regio vastgesteld

  09-03-2021 16:49

  Op 4 maart hebben de bestuurders in de regio Hart van Brabant de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) op regioniveau vastgesteld. Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk.

 • REKS informatieavonden

  25-02-2021 09:31

  In onze regio hebben we plannen gemaakt voor energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en aanpassingen aan klimaatverandering. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor de online informatieavonden van Regio Hart van Brabant op 15 en 22 maart.

 • Voorgenomen projectlocaties zonnevelden

  12-02-2021 11:37

  Om “Heel. Heusden. Duurzaam.” waar te maken is zonne-energie (naast windenergie) een oplossing om de ongewenste uitstoot van CO2 te verminderen. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden mogelijk. Het college van Heusden is voornemens om twee projectlocaties aan te wijzen voor mogelijke zonnevelden: aan de Mariendonkstraat in Elshout en Polderweg 1 in Oudheusden.

 • Succesvolle Green deal

  10-02-2021 09:45

  Wethouder Mart van der Poel ondertekende op 28 januari de “Green Deal Gezondheidssector regio Hart voor Brabant 2.0” namens onze gemeente. Het doel van de Green Deal is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren. Klik op de knop 'meer nieuws' voor meer duurzaam nieuws.

 • Schone Lucht Akkoord

  12-11-2020 10:49

  Het college heeft 5 januari 2021 besloten om het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. Het doel van dit landelijke akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen zodat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

 • Ondertekening ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte

  18-10-2020 13:46

  Veertien Brabantse gemeenten, drinkwaterbedrijf Brabant Water en vastgoedonderneming a.s.r. hebben hun handtekening gezet onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte. Zij volgen daarmee het voorbeeld van de negen initiatiefnemers, die eerder de verklaring opstelden. Heusden is een van de gemeenten die het ambitiestatement hebben ondertekend.