Succesvolle Green Deal GezondheidssectorHart van Brabant krijgt vervolg

Wethouder Mart van der Poel ondertekende op 28 januari de “Green Deal Gezondheidssector regio Hart voor Brabant 2.0” namens onze gemeente. Het doel van de Green Deal is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. Hiermee gaan we opnieuw 3 jaar aan de slag voor verdere verduurzaming van de zorginstellingen in Hart van Brabant en dus ook in onze gemeente.

Zorginstellingen met certificaat

In totaal negen zorginstellingen hebben nu al een certificering bereikt binnen de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant: drie maal zilver, zes maal brons. De organisaties zijn Amarant, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), GGZ Breburg, Het Laar, Libra Revalidatie & Audiologie, Prisma, Mijzo, Sterk Huis en Thebe. Bij het gecerficeerde Mijzo zijn ook St Janshof, Herbergier in Vlijmen en de Zandley in Drunen aangesloten. De genoemde 9 organisaties ontvingen hun certificaat van het Milieuplatform Zorgsector op 28 januari. De zorginstellingen moesten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen. Ook werd bekend gemaakt dat de Green Deal een vervolgt krijgt in 2021-2024.

Het vervolg: Green Deal 2021-2024

Voor de volgende Green Deal is afgesproken is dat de gecertificeerde organisaties minimaal het brons vast moeten houden en uitbreiden naar andere locaties, mits deze in eigen beheer zijn. Het doel is dat elke zorginstelling in de looptijd van de Green Deal de CO2-reductietool toepast in relatie tot de vastgoedplannen. Dit is gekoppeld aan de doelstelling van 50% reductie in 2030 van het klimaatakkoord. Ook gaan zij aan de slag met het mobiliteitsvraagstuk, dat een grote impact heeft op de duurzaamheidsprestaties van de zorginstellingen. Daarnaast worden gezamenlijke acties gestimuleerd, zoals het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en/of windmolens, de opzet van een afvalpreventieplan, aansluiting bij een lokaal warmtenet of hergebruik optimaliseren van reststromen.

Meer informatie

Regio Hart van Brabant

Eindrapportage Green Deal, Midpoint