Het programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’ is onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant. De Regio Deal is een samenwerkingsverband van regiogemeenten, Rijk, provincie en bedrijfsleven. Ook de gemeente Heusden trekt hiermee samen op. Initiatieven van onderaf, vanuit de dorpen en hun inwoners zijn het doel. Er wordt samengewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en welvaart in Noordoost Brabant. De inzet van het Programma Leefbaarheid richt zich op het versnellen, verbinden en vermenigvuldigen van initiatieven.

Verbinden
Gemeenten en bewoners willen opgedane ervaringen en kennis delen. Er worden verbindingen gelegd tussen initiatieven, bewoners, en gemeenten.  Ook het Klimaatplein Heusden biedt de regio interessante informatie over hun aanpak, proces en samenwerking. 

Lees verder
> Nieuwsbrief Leefbaarheid in de dorpen (maart 2021, regio Noordoost Brabant)
> Klimaatplein Heusden: eigenaarschap bij bewoners (uit deze nieuwsbrief, maart 2021)