In de gemeente Heusden zijn in totaal 10 grote en kleinere bedrijventerreinen. Terreinen met vaak een heel eigen karakter, maar stuk voor stuk met veel voorzieningen. De meeste zijn zeer gunstig gelegen langs de snelweg A59. Op vrijwel alle bedrijventerreinen in de gemeente Heusden is parkmanagement aanwezig.

Sommigen van deze locaties zijn nog in ontwikkeling en bieden ruimte voor nieuwe bedrijven. We zijn ons bewust van de huidige beperkte mogelijkheden om uit te breiden. Vandaar dat er wordt bekeken waar er binnen de gemeente uitbreidingsmogelijkheden zijn.