Plan Dillenburg in Drunen is nog een relatief jong project. Met uitzicht op de bedrijven van Metal Valley vormt Dillenburg de overgang tussen bedrijvigheid aan de ene en wonen aan de andere kant. De bedrijfskavels in Dillenburg lenen zich om die reden dan ook zeer goed voor het midden- en kleinbedrijf. Denk daarbij aan lichte bedrijvigheid, kantoren, perifere detailhandel of zelfs vormen van wellness of basisonderwijs.

Sport en zorg
Naast bedrijvigheid gaat Dillenburg plaats beiden aan een sporthal, een accommodatie voor een turnclub en judovereniging, een zorgcentrum en een aantal woningen. Op dit moment zijn in het gebied al het d'Oultremontcollege en het politiebureau gevestigd. De school en sportaccommodaties worden straks via een park verbonden met het naastgelegen sportpark De Schroef, waardoor het gebied aan de noordzijde de uitstraling van een campus krijgt.