De historie van bedrijventerrein Heesbeen in Heesbeen gaat samen met de komst van conservenfabriek Jonker Fris naar het dorp. In 2008 sloot het bedrijf echter zijn deuren en kwam een deel van de gebouwen leeg te staan. Inmiddels zijn de meeste gebouwen weer in gebruik. Het is een gemengd bedrijventerrein waarbij bedrijven van verschillende omvang en met diverse bedrijfsactiviteiten door elkaar gevestigd zijn. Het bedrijventerrein  heeft een omvang van circa 33 ha, dit is inclusief de Hoge Mastdijk en percelen buitendijks die voormalig onder Jonker Fris vielen.

Eind 2016 is zijn bedrijventerreinen Heesbeen & Bakkersdam beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen en zijn zij in 2016 volledig gerevitaliseerd

Beschikbare bedrijfskavels
Op Bedrijvenpark Het Hoog zijn nog enkele kavels beschikbaar. Heb je belangstelling? Klik hieronder voor meer informatie of neem contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van de gemeente Heusden.

Parkmanagement
Op bedrijventerrein Heesbeen is parkmanagement actief. Meer informatie over het parkmanagement vind je hier. Op de site van parkmanagement vind je daarnaast meer informatie over bedrijventerrein Heesbeen.