Op vrijwel alle bedrijventerreinen in de gemeente Heusden is parkmanagement aanwezig. Daarmee zorgen we ervoor dat de kwaliteit op de bedrijventerreinen voor de lange termijn geborgd is. Parkmanagement draagt ook bij aan een beter ondernemersklimaat.

Het is een vorm van beheer op bedrijventerreinen waarbij de bedrijven onderling en met de gemeente nauw samenwerken. Gebieden waarop wordt samengewerkt zijn onder meer bewegwijzering, parkeren, veiligheid en de openbare ruimte. Het beheer van de bedrijfsterreinen is daarbij uitbesteed aan een specialistische aanbieder, een parkmanager, die aanspreekpunt is voor het beheer van de openbare ruimte en de dienstverlening op het terrein. Ondernemers worden op deze gebieden ontzorgd zodat zij zich bezig kunnen houden met hun onderneming terwijl op het bedrijventerrein een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving gerealiseerd wordt.

Meer informatie over parkmanagement vind je op