Op vrijwel alle bedrijventerreinen in de gemeente Heusden is parkmanagement aanwezig. Daarmee zorgen we ervoor dat de kwaliteit op de bedrijventerreinen voor de lange termijn geborgd is. Parkmanagement draagt ook bij aan een beter ondernemersklimaat.

Het is een vorm van beheer op bedrijventerreinen waarbij de bedrijven onderling en met de gemeente nauw samenwerken. Gebieden waarop wordt samengewerkt zijn onder meer bewegwijzering, parkeren, veiligheid en de openbare ruimte. Het beheer van de bedrijfsterreinen is daarbij uitbesteed aan een specialistische aanbieder, een parkmanager, die jouw persoonlijke aanspreekpunt is voor het beheer van de openbare ruimte en de dienstverlening op het terrein. Als ondernemer word je op deze gebieden ontzorgd zodat jij je bezig kan houden in waar je goed in bent: ondernemen.  

Parkmanagement ondersteunt de kracht van het gezamenlijk belang en heeft o.a. het doel om de veiligheid op de Heusdense bedrijvenparken te behouden en te vergroten. Eén van de instrumenten die Parkmanagement hiervoor inzet is het Keurmerk Veilig Ondernemen. De bedrijvenparken Het Hoog, Metal Valley, Groenewoud, Nieuwkuijk, Nassaulaan, Heesbeen en Bakkersdam zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Meer informatie over parkmanagement vind je op