Principeverzoek

Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor een omgevingsvergunning hoog zijn. Daarom is het advies om voor deze plannen eerst een principeverzoek in te dienen. Met dit verzoek kun je inschatten of je voor jouw bouwplannen een vergunning kunt krijgen. Aan een principeverzoek zijn kosten verbonden maar het bespaart je mogelijk hoge onderzoeks- en legeskosten als jouw droomverbouwing niet haalbaar is. De uitkomst van je principeverzoek is geen vergunning. Neem hiervoor eerst contact op met onze bouwplantoetsers via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via de contactpagina. Dan kijken zij samen met jou naar de mogelijkheden. 

Voordelen principeverzoek (vooroverleg)
- Een helder advies over je initiatief;
- Een principe-uitspraak voor meer zekerheid en een goede basis;
- Eventueel huiswerk om je droomplan te verbeteren;
- Kortere doorlooptijd van de uiteindelijke vergunning.

Het aanvragen van een vooroverleg (principeverzoek) een omgevingsoverleg kost geld (leges). Kijk voor de kosten in de Legesverordening van de gemeente Heusden

Wil je weten welke route je gaat volgen als je een principeverzoek indient?
Bekijk dan hier de afbeelding klantreis principeverzoek. Je ziet dan op hoofdlijnen de route en wat van jou als initiatiefnemer verwacht wordt en wanneer de gemeente contact met je opneemt. 

Er bestaan drie soorten principeverzoeken.

Wil je een nieuwe woning bouwen of verbouwen en op het perceel ligt een woonbestemming met een bouwvlak, maar de nieuw te bouwen woning past niet binnen de regels van het omgevingsplan? Dan kun je een principeverzoek voor (ver)bouwplannen indienen. Onder verbouwplannen vallen als voorbeeld dakopbouwen, aanbouwen, uitbouwen, erkers etc. De kosten hiervoor bedragen € 242,- (€ 249,50 vanaf 1 januari 2024). Als een welstandsbeoordeling nodig is komt er € 125,50 bij.

In het digitale omgevingsloket kun je zien wat de regels zijn binnen het omgevingsplan en wat je wel of niet mag (ver)bouwen op jouw grond binnen de gemeente.

Wil je één of meerdere nieuwe woning(en) bouwen of één of meerdere wooneenheden of kamers voor kamerbewoning in een nieuw of bestaand pand realiseren, zonder woonbestemming of bouwvlak maar dit past niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kun je een verzoek nieuwe woningbouw indienen. Dit kan ook als je een woning of woonmogelijkheid voor mantelzorg of tijdelijke bewoning wilt bouwen. Dit verzoek kan in principe worden toegekend als je maximaal één extra woning wilt bouwen en als aan alle overige randvoorwaarden wordt voldaan.

Hierbij geldt dat het vooraf splitsen of verkopen van een perceel niet betekent dat er meer dan deze ene woning mag worden gerealiseerd. Het verzoek wordt ook getoetst aan randvoorwaarden die te maken hebben met onder meer:

  • stedenbouw;
  • ruimtelijke ordening;
  • verkeer en parkeren;
  • geluid/milieu;
  • infiltratie en water;
  • volkshuisvesting;
  • cultuurhistorie en archeologie;
  • bodemgesteldheid.

De kosten hiervoor bedragen € 696,50 (per 1 januari 2024). Als een welstandsbeoordeling nodig is komt er € 122,- bij.

Wil je een nieuw bedrijf beginnen, een bestaand bedrijf uitbreiden in grootte of qua activiteiten, een bedrijf aan huis starten of nevenactiviteiten bij jouw bedrijf beginnen, maar past dit niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan kun je een verzoek nieuwe bedrijvigheid indienen. De kosten hiervoor bedragen € 440,- (vanaf 1 januari 2024). Als een welstandsbeoordeling nodig is komt er € 122,- bij.

Principeverzoek / schetsplannen bouw- en verbouwplannen indienen (DigiD)

Principeverzoek / schetsplannen bouw- en verbouwplannen indienen (EHerkenning)

Verzoek indienen voor nieuwe woningbouw (DigiD)

Verzoek indienen voor nieuwe woningbouw (EHerkenning)

Verzoek nieuwe bedrijvigheid indienen (DigiD)

Verzoek nieuwe bedrijvigheid indienen (EHerkenning)

Laatst bijgewerkt op: 13-05-2024