Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en zien zij toe op het algemeen belang. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W. Klik hieronder om het coalitieprogramma 2022 – 2026 ‘Heusden Nu en Straks’ te lezen.

Iedere twee weken schrijft de burgemeester of een van de wethouders een blog over hun werk. Je vindt ze bij hun profiel hieronder

Portefeuille

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Bovengemeentelijke contacten
 • Kabinetszaken
 • Communicatie
 • Informatievoorziening
 • Publieksdienstverlening

Projecten

 • Brandweerkazerne Drunen
 • Opvang Oekraïeners

Neventaken van de burgemeester

Maak kennis met burgemeester Willemijn van Hees via deze video. Je kunt ook haar blogs lezen:

Partij
DMP Heusden

Portefeuille

 • Financiën en belastingen
 • Subsidie en fondsverwerving
 • Economie en ondernemerscontacten
 • Grondbedrijf inclusief kavelruil en pacht
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Sport
 • Personeel en organisatie
 • Inkoopbeleid
 • Coördinatie toekomstvisie

Projecten

 • Steenenburg
 • De Schroef

Wijken

 • Doeveren, Herpt, Nieuwkuijk, Vlijmen-dorp

Neventaken van de wethouder

Maak kennis met wethouder Martijn van Esch via deze video. Je kunt ook zijn blogs lezen:

Partij
Gemeentebelangen 

Portefeuille

 • Jeugdhulp
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Ouderen
 • Jeugd en jongeren
 • Bewegen en gezondheid
 • Samen zorgen en samenleven
 • Leerlingenvervoer
 • Coördinatie Buurt Bestuurt

Projecten

 • Kasteellaan Oudheusden
 • De Hoge Heide
 • Inhuizing bibliotheek naar De Voorste Venne

Wijken

 • Oudheusden, Elshout, Venne-West, Venne-Oost

Neventaken van de wethouder

Maak kennis met wethouder Peter van Steen via deze video. Je kunt ook zijn blogs lezen:

Partij
VVD Heusden

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedepreventie en schuldhulp
 • Winkelgebieden en horeca
 • Recreatie en toerisme
 • Arbeidsmigranten
 • Statushouders/vluchtelingen
 • Verkeer en vervoer
 • Kermissen en markten
 • Coördinatie inwonersparticipatie

Projecten

 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
 • Vismarkt

Wijken

 • Heusden Vesting, Vijfhoeven, Drunen centrum

Neventaken van de wethouder

Maak kennis met wethouder Thom Blankers via deze video. Je kunt ook zijn blogs lezen:

Partij
DMP Heusden

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingsvergunningen
 • Woonwagenzaken
 • Monumenten en erfgoed
 • Coördinatie platteland en buitengebied

Projecten

 • De Grassen • Geerpark

Wijken

 • Heesbeen, Geerpark, Haarsteeg, Buitengebied

Neventaken van de wethouder

Maak kennis met wethouder Johan Meesters via deze video. Je kunt ook zijn blogs lezen:

Partij
Gemeentebelangen 

Portefeuille

 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieu en afval
 • Natuur en groen
 • Wateropgaven
 • Warmtetransitie
 • Energietransitie
 • Cultuur en kunst
 • Onderwijs
 • Dierenwelzijn

Projecten

 • G1000 Vliedberg

Wijken

 • Hedikhuizen, Vliedberg, Braken-West, Braken-Oost

Neventaken van de wethouder

Maak kennis met wethouder Jeroen van den Bosch via deze video. Je kunt ook zijn blogs lezen:

Laatst bijgewerkt op: 01-07-2024