Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en zien zij toe op het algemeen belang. Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. De afzonderlijke wethouders kunnen dus niet zelf besluiten nemen namens het college van B&W. Klik hieronder om het coalitieprogramma 2022 – 2026 ‘Heusden Nu en Straks’ te lezen.

burgemeester Willemijn van Hees

Portefeuille

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Bovengemeentelijke contacten
 • Kabinetszaken
 • Communicatie
 • Informatievoorziening
 • Publieksdienstverlening

Projecten

 • Brandweerkazerne Drunen
 • Opvang Oekraïeners

Nevenfuncties

Wethouder Martijn van Esch

Portefeuille

 • Financiën en belastingen
 • Subsidie en fondsverwerving
 • Economie en ondernemerscontacten
 • Grondbedrijf inclusief kavelruil en pacht
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Sport
 • Personeel en organisatie
 • Inkoopbeleid
 • Coördinatie toekomstvisie

Projecten

 • Steenenburg
 • De Schroef

Wijken

 • Doeveren
 • Herpt
 • Nieuwkuijk
 • Vlijmen-dorp

Nevenfuncties

Wethouder Peter van Steen

Portefeuille

 • Jeugdhulp
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Ouderen
 • Jeugd en jongeren
 • Bewegen en gezondheid
 • Samen zorgen en samenleven
 • Leerlingenvervoer
 • Coördinatie Buurt Bestuurt

Projecten

 • Kasteellaan Oudheusden
 • De Hoge Heide
 • Inhuizing bibliotheek naar De Voorste Venne

Wijken

 • Oudheusden
 • Elshout
 • Venne-West
 • Venne-Oost

Nevenfuncties

wethouder Thom Blankers

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedepreventie en schuldhulp
 • Winkelgebieden en horeca
 • Recreatie en toerisme
 • Arbeidsmigranten
 • Statushouders/vluchtelingen
 • Verkeer en vervoer
 • Kermissen en markten
 • Coördinatie inwonersparticipatie

Projecten

 • GOL
 • Vismarkt

Wijken

 • Heusden Vesting
 • Vijfhoeven
 • Drunen centrum

Nevenfuncties

Wethouder Johan Meesters

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingsvergunningen
 • Woonwagenzaken
 • Monumenten en erfgoed
 • Coördinatie platteland en buitengebied

Projecten

 • De Grassen
 • Geerpark

Wijken

 • Heesbeen
 • Geerpark
 • Haarsteeg
 • Buitengebied

Nevenfuncties

Wethouder Jeroen van den Bosch

Portefeuille

 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieu en afval
 • Natuur en groen
 • Wateropgaven
 • Warmtetransitie
 • Energietransitie
 • Cultuur en kunst
 • Onderwijs
 • Dierenwelzijn

Projecten

 • G1000 Vliedberg

Wijken

 • Hedikhuizen
 • Vliedberg
 • Braken-West
 • Braken-Oost

Nevenfuncties

gemeentesecretaris Harrie Timmermans

Nevenfuncties