Nieuwsoverzicht

 • Pop-up expositie Kasteellaan

  17-11-2023 16:38

  In supermarkt Coop van Wijlen in Oudheusden staat de komende 2 weken een pop-up expositie over de nieuwe Kasteellaan. Oudheusdenaren kunnen hier makkelijk hun mening geven over de toekomstige inrichting.

 • Overlast vuurwerk

  15-11-2023 09:53

  Nu het weer sneller donker is horen we weer vaker harde knallen, vaak illegaal vuurwerk. Deze overlast is uiteraard vervelend voor mens en dier! Maar kinderen, en soms ouders, beseffen niet dat het ook levensgevaarlijk is om illegaal vuurwerk af te steken en te bewaren in huis. Lees verder.

 • Gemeenteraad en wethouders bezoeken de Vliedberg

  03-11-2023 16:59

  Buurt Bestuurt op de Vliedberg en wijkwethouder Jeroen van den Bosch verwelkomden de gemeenteraad vandaag bij De Mand. Tijdens een wandeling door de Vliedberg bij locaties die te maken hebben met de thema’s jeugd, wonen, bewegen & ontmoeten. Medewerkers van Woonveste, de gemeente, Jongerenwerk gaven toelichting op diverse plekken in de wijk.

 • Doener van de Maand

  02-11-2023 09:55

  De negende Doener van de Maand van 2023 is bekend! Op woensdag 1 november huldigde wethouder Thom Blankers, namens het college, De Doorgeefwinkel in het ‘Vliedbergs Hûkske’ in Vlijmen. Lees hier meer.

 • Vlijmense Dijk 67, ruimte voor zorgappartementen en woningen?

  25-10-2023 09:43

  Woensdag 25 oktober 2023 besprak de gemeenteraad in de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid het ontwerpbestemmingsplan Vlijmense Dijk 67. Lees er hier meer over.

 • Bladkorven

  19-10-2023 19:56

  Net zoals voorgaande jaren plaatsen we op meerdere plaatsen, binnen de bebouwde kom, bladkorven om blad te verzamelen. Hier lees je daar meer over.

 • Omgevingswet

  02-10-2023 08:37

  Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. Je leest er hier meer over.

 • Samen bewegen en ontmoeten voor alle inwoners

  22-09-2023 12:01

  De gemeente gaat tot en met 2025 ruim 1,3 miljoen euro investeren in het omvormen van speeltuinen naar beweeg- en ontmoetlocaties voor alle inwoners en het aanleggen van zes kunstgras-trapveldjes. Bij deze locaties staat de ruimte als geheel centraal en niet meer alleen het (speel)toestel. We gaan veel aandacht geven aan groen, water en natuurlijk spelen. Hier lees je daar meer over.

 • Kinderen veilig in het verkeer

  08-06-2023 11:47

  Ook de jongste inwoners van de gemeente moeten zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Kinderen van 0-4 jaar pikken ongemerkt veel op over verkeersregels en verkeersgedrag. Daarom is het goed om met jonge kinderen en hun ouders aan de slag te gaan over dit thema. Lees snel verder...

 • Is jouw wijk afgekoppeld van het riool?

  21-09-2022 12:10

  Woon jij in een wijk waar het hemelwater is afgekoppeld van het riool? Of weet je het niet? Lees dan snel verder wat dit voor jou kan betekenen.