BOA blog - Tom (Mei 2023)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zorgt voor extra veiligheid in onze wijken en pakt overlast aan. In onze gemeente hebben we ook boa’s. Ze maken van alles mee en dat delen ze met ons via deze blogs. In dit blog is Tom aan het woord. Hij is de boa van de kernen Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg. Dit keer neemt hij ons mee in de jaarlijkse bijscholing.

Het voorjaar staat, voor ons als boa, vaak in het teken van bijscholing. Bij het uitkomen van al dat mooie groen, zitten wij in de schoolbanken. Als boa hebben wij enkele verplichte en niet verplichte cursussen die we volgen. Welke dat zijn vertel ik jullie graag.

Bijscholing

Om het boa vak uit te mogen blijven oefenen, moeten wij elke 5 jaar onze kennis laten testen met een examen. Deze examens bestaan uit 4 verschillende modules:

Module 1 en 2 zijn theoretisch. Hierbij wordt algemene wetskennis getest. Denk hierbij aan kennis uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Samen vormen deze boeken de basis van het Nederlandse strafrecht. 

De praktijktoetsen komen terug in module 3 en 4. Hier is bijvoorbeeld aandacht voor het opmaken van een goede rapportage over een incident. Maar ook wordt een situatie in scene gezet waarin je verdachten moet bekeuren.

Geweldsbevoegdheid en welzijn

Het duwen in een bepaalde richting of het met kracht tegenhouden van een verdachte is de betekenis van geweldbevoegdheid. In het boa vak is deze handeling helaas soms nodig. Je mag dit als boa niet zonder de juiste papieren doen. Daarom krijgen boa’s hiervoor een jaarlijkse training en toets die wordt afgenomen bij de politieacademie. Ook dit examen bestaat uit theorie en praktijk. Leuk feitje: politieagenten moeten dezelfde examens doen. Uiteraard mogen zij dat wel doen met taser en vuurwapen. Boa’s gebruiken deze niet.

Als boa zijn wij vaak ook als eerste ter plekke bij (kleine) ongelukken. Daarom volgen wij ook een jaarlijkse EHBO (opfris)cursus om te helpen bij veel voorkomende ongelukken.

Verdieping

Los van de bovenstaande verplichte scholing zijn er ook extra opleidingen. Dit zijn de specialistische opleidingen die dieper in gaan op een onderwerp. Bijvoorbeeld de opleiding tot jeugdboa. Deze is gespecialiseerd in het in contact komen en blijven met jeugdgroepen en het monitoren daarvan.

Een boa ben en blijf je dus niet zomaar! Elk jaar worden wij bijgeschoold, zodat wij goed voorbereid zijn op situaties die wij in de praktijk tegenkomen.

Bedankt Tom dat jij ons mee wilde nemen in jouw werk als BOA. De volgende blog wordt geschreven door Sander. Al zijn blogs kun je lezen op de voorstelpagina van onze BOA'S. 

Laatst bijgewerkt op: 11-05-2023