Onderzoek naar mogelijke gebieden voor een energiehub in Heusden

Het is de bedoeling dat er in Heusden een Energiehub komt: een gebied waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt, opgeslagen of omgezet in een andere vorm van energie. Dat spraken we eerder al af met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Belangrijke vraag is waar zo’n Energiehub gaat komen.

Zoekgebieden
Voor een eerste technische en juridische verkenning van zoekgebieden gaven we onafhankelijk onderzoeksbureau Bosch & van Rijn de opdracht. Volgens dit bureau zijn er verschillende zoekgebieden in onze gemeente waar een Energiehub technisch haalbaar is onder voorwaarden. Dit onderzoek is slechts een verkenning, waaruit nog geen conclusies getrokken kunnen worden over de uiteindelijke (on)haalbaarheid van specifieke gebieden. Om dit wel te kunnen doen moet gedetailleerder onderzoek gedaan worden. Hier wordt dan ook het maatschappelijk deel en participatieproces verder in meegenomen.

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2023:

Wat vinden omwonenden van de Energiehub en locaties?
Dat is een hele belangrijke vraag die we zeker nog gaan stellen. Als de raad in oktober instemt met de voorstellen van het college, wordt met de plan-MER-beoordeling ook het participatietraject uitgebreid. We informeren omwonenden/belanghebbenden hierover en publiceren dit op onze website en via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Belangrijk voor Heusden
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers kunnen mee profiteren van projecten waar duurzame energie wordt opgewekt. We hebben daarbij twee doelen:
> Duurzame energie wordt betaalbaar en bereikbaar voor iedereen
> Heusden is een duurzame gemeente waar mensen -ook in de toekomst- graag wonen, werken en verblijven

Meer informatie

 

Laatst bijgewerkt op: 16-10-2023