Bibob onderzoek

De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente kan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, overheidsopdrachten en subsidies. Dit is geregeld in de Wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid.

De gemeente Heusden past de Wet Bibob onder andere toe bij aanvragen van een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning of omgevingsvergunning. Ook bij het aangaan van een vastgoedtransactie kan de Wet Bibob worden toegepast. Daarnaast is het mogelijk dat de gemeente Heusden de Wet Bibob inzet bij overheidsopdrachten en subsidies.

Een vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning wordt misbruikt. Ook kan worden besloten een vastgoedtransactie niet aan te gaan. Zo wordt voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat.

Het is noodzakelijk dat de gemeente Heusden beschikt over voldoende informatie om te beoordelen of er sprake is van een risico. Daarom wordt informatie aan de aanvrager van een vergunning gevraagd via de vragenformulieren Bibob. Het gaat hierbij met name om financiële informatie, maar ook wie de betrokkenen zijn. In de vragenformulieren staat omschreven welke bijlagen moeten worden meegestuurd. Indien er onvoldoende informatie wordt aangeleverd, kan dit gevolgen hebben voor de verdere behandeling van het dossier.

Meer weten over Bibob? Kijk ook eens op de website van Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Vragen aan de gemeente Heusden kunnen worden gesteld via het algemene nummer (073) 513 17 89 of per mail via veiligheid@heusden.nl.

Start je een horecazaak in de gemeente Heusden en vraag je dus een exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning aan? Dan kan het zijn dat je ook de Bibob-formulieren moet inleveren.

Afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming, moeten enkele van onderstaande formulieren worden ingevuld. Je kunt de formulieren hieronder downloaden:

Voorafgaand aan het inleveren van de formulieren is het raadzaam om na te gaan of alle bijlagen aanwezig zijn. Indien er vragen zijn over de vragenformulieren, kan contact met de gemeente Heusden worden opgenomen.

Het inleveren van de formulieren kan via veiligheid@heusden.nl. Ook is er een mogelijkheid om de Bibob-formulieren in te leveren aan de gemeentebalie in Vlijmen (Julianastraat 34). Gelieve de formulieren in een gesloten envelop aan te leveren, t.a.v. Bibob. Verder verzoeken we u om uw documenten niet via een usb-stick aan te leveren. 

Wil je gaan (ver)bouwen? Dan kan de Wet Bibob ook van toepassing zijn op jouw aanvraag. Dit is van toepassing wanneer je een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen aanvraagt:

  • Waarbij sprake is van een bouwsom van meer dan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwsom wordt door de gemeente berekend.
  • Indien de aanvraag een locatie betreft, die gelegen is in een door het college aangewezen risicogebied.
  • Indien sprake is van een of meerdere risicocategorieën. Klik hier om deze in te zien.

Overige gevallen
In onderstaande gevallen is een Bibob-onderzoek in ieder geval ook op jouw situatie van toepassing:

  • Vanaf de 4e aanvraag op jaarbasis van dezelfde aanvrager en/of betrokkene met een bouwsom van meer dan € 50.000,- en minder dan € 500.000,-.
     
  • In geval reeds is begonnen met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is aangevraagd en de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- (exclusief btw).
     
  • Los van bovenstaande gevallen kan de gemeente je ook verzoeken om het vragenformulier in te vullen.

Je kunt de formulieren hieronder downloaden. Let op: Het vragenformulier voor de omgevingsvergunning kun je niet invullen via het Omgevingsloket.

Bibob vragenformulier Wabo

Voorafgaand aan het inleveren van de formulieren is het raadzaam om na te gaan of alle bijlagen aanwezig zijn. Indien er vragen zijn over de vragenformulieren, kan contact met de gemeente Heusden worden opgenomen.

Het inleveren van de formulieren kan via veiligheid@heusden.nl. Ook is er een mogelijkheid om de Bibob-formulieren in te leveren aan de gemeentebalie in Vlijmen (Julianastraat 34). Gelieve de formulieren in een gesloten envelop aan te leveren, t.a.v. Bibob. Verder verzoeken we u om uw documenten niet via een usb-stick aan te leveren. 

De Wet Bibob kan ook worden toegepast op het aangaan van een vastgoedtransactie waarbij de gemeente Heusden partij is. Indien dit het geval is, dan zal dit worden vermeld tijdens de procedure voor het aangaan van de vastgoedtransactie.

De gemeente verzorgt dan een vragenformulier. 

Er zijn geen legeskosten verbonden aan het Bibob-onderzoek.