1. Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet: - logies wordt verstrekt (waaronder hotels, kamerverhuurbedrijven, pensions), - dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt (horecabedrijven).
 2. Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons).

 3. Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven).

 4. Inrichtingen die mede zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen

 5. Vrijplaatsen (locaties waar en/of groepen waartegen een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, leidend tot een maatschappelijk ongewenste situatie, waarbij aanwijzingen bestaan voor het aanwezig zijn van strafbare gedragingen waaronder (fiscale) fraude en waarbij we spreken over handhavingsknelpunten. De belemmering betreft soms een bestaande of vermeende dreiging, soms een sociaal-culturele hindernis).

 6. Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven

 7. Wisselkantoren

 8. Kapsalons

 9. Cadeauwinkels

 10. Belwinkels

 11. Internetcafé's

 12. Niet-geregistreerde uitzendbureaus

 13. Transportondernemingen

 14. Autohandel (verkoop en verhuur)

 15. Sloopbedrijven

 16. Sportscholen

 17. Beauty-, wellness- en saunabedrijven

 18. Im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen)

 19. Vastgoedbedrijven

 20. Kunsthandel

 21. Tattooshop

 22. Kledingatelier

 23. Uitzendbureau

 24. Zonnestudio

 25. Nagelstudio

 26. Vuurwerkbranche