Horeca, exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijg je toestemming voor het uitbaten van een horecabedrijf waarbij je dranken en/of etenswaren verstrekt om ter plaatse te nuttigen. Zodra je de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting van het horecabedrijf wijzigt, moet je een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging aanvragen. 
Je hebt de vergunning ook nodig als je alléén non-alcoholholische dranken serveert.

Exploitatievergunning aanvragen (EHerkenning)

Exploitatievergunning aanvragen (DigiD)

Bij het beoordelen van je aanvraag wordt getoetst of:

  • de woon- en leefomgeving en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze wordt belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf;
  • het geldende bestemmingsplan ruimte biedt voor het voeren van de gewenste horeca-activiteiten;
  • je als exploitant geen aantekening van slecht gedrag hebt;
  • er geen sprake is van misbruik van de vergunning. Dit wordt nagegaan door het uitvoeren van een Bibob-onderzoek.

Voor de volgende instellingen of activiteiten heb je geen exploitatievergunning nodig:

  • sportkantines, buurthuizen of sociaal-culturele centra die door niet-commerciële instellingen worden geëxploiteerd;
  • horeca-activiteiten in een zorgcentrum;
  • bedrijfskantines en horecabedrijven in rouwcentra die niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • ondergeschikte horeca in een winkel, bijvoorbeeld een koffiehoek.

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 150,00.

Een wijziging kost € 21,50.