Horeca, exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijg je toestemming voor het uitbaten van een horecabedrijf waarbij je dranken en/of etenswaren verstrekt voor gebruik ter plaatse. Zodra je de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting wijzigt, moet je een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

Je hebt ook de vergunning nodig wanneer je geen alcoholhoudende dranken serveert.

Voor de volgende zaken is geen exploitatievergunning nodig:

  • sportkantines, buurthuizen of sociaal-culturele centra die door niet-commerciële instellingen worden geëxploiteerd;
  • horeca-activiteiten in een zorgcentrum;
  • bedrijfskantines en horecabedrijven in rouwcentra die niet voor andere doeleinden worden gebruikt en;
  • ondergeschikte horeca in een winkel, bijvoorbeeld een koffiehoek.

Exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen

Bij het beoordelen van je aanvraag wordt getoetst of:

  • de woon- en leefomgeving en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van uw horecabedrijf;
  • het geldende bestemmingsplan ruimte biedt voor het voeren van de gewenste horeca-activiteiten;
  • je als exploitant niet in enig opzicht van slecht gedrag bent en of;
  • er geen sprake is van misbruik van de vergunning. Dit wordt nagegaan door het uitvoeren van een Bibob-onderzoek.

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 145,35.

Een wijziging kost € 20,75.