Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente. Een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, grondeigenaar familie Vugts en ontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. (Sunvest). Het perceel waarop Zonnepark Hooibroeken wordt gebouwd beslaat circa 23,5 hectare. De installatie krijgt een vermogen van 33 megawattpiek, goed voor het produceren van groene stroom voor zo’n 10.000 huishoudens.

Bij initiatieven voor zonne-energie moet volgens onze Zonnevisie sprake zijn van minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap. Bij dit project wordt dat ingevuld door Energiek Heusden en komt de helft van de opbrengst ten goede van de Heusdense samenleving. Voor Oudheusden komt er bovendien nog een apart Omgevingsfonds voor specifiek op deze kern gerichte duurzaamheidsinitiatieven.

14 september 2022
Energiek Heusden heeft samen met de grondeigenaar en ontwikkelaar Sunvest besloten om de geplande bouw van Zonnepark Hooibroeken uit te stellen. Lees hier het nieuwsbericht van Energiek Heusden over “Zonnepark Hooibroeken in Oudheusden loopt vertraging op”.

>> nieuwsbericht

13 september 2022
Lees hier de Raadsinformatiebrief over “vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken”.  

>> nieuwsbericht

Op 17 mei 2022 behaalde Energiek Heusden twee mijlpalen voor Zonnepark Hooibroeken. De aangevraagde SDE++ subsidie van het Rijk voor Zonnepark Hooibroeken is toegekend aan Energiek Heusden. Dit is een zeer belangrijke stap in de richting van de realisatie van het Zonnepark. Dankzij deze subsidie heeft het zonnepark de komende 15 jaar een gegarandeerde inkomstenstroom. En nu ook de netwerkaansluiting bij Enexis geregeld is, kunnen de voorbereidingen van Energiek Heusden verder. Klik hier om daar meer over te lezen.

Het college heeft op 5 oktober 2021 tevens een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. De aanvraag voor SDE++ subsidie is in november door de initiatiefnemers ingediend. Bij positieve beoordeling kan de bouw in 2022 starten. De verwachting is dat het zonnepark medio 2023 operationeel zal worden.

Op 15 juli 2021 hebben we een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten met Sunvest en Energiek Heusden waarbij lokaal eigendom geborgd is. Over de verdere invulling van de lokale burgerparticipatie en het beheer van de inkomsten (ofwel: revenuen) naar onze inwoners zijn op 5 oktober 2021 nadere afspraken gemaakt met Energiek Heusden.

Op 6 april 2021 besloot het college het initiatief van familie Vugts, Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest. voor een zonnepark aan de Polderweg1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie.

 

De initiatiefnemers zijn de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. Sunvest en Energiek Heusden zullen beide voor 50% eigenaar worden van het zonnepark, en hebben beiden 50% zeggenschap in het ontwerp van het zonnepark. Als gemeente werken we samen met deze partners, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.

De panelen komen het dichtste bij Oudheusden te liggen, komen de opbrengsten dan ook ten goede aan Oudheusden of de hele gemeente?
Opbrengsten uit het park komen na aftrek van kosten en afrekening met de lokale deelnemers ten goede aan:

  • De gemeenschap Oudheusden voor duurzame doelen: 10.000 euro per jaar de eerste 10 jaar via Omgevingsfonds Oudheusden.
  • De hele gemeenschap Heusden: de overige winst gaat in het duurzaamheidsfonds Heusden voor duurzame doelen in de gemeente. De opbrengsten vallen naar verwachting in de jaren 18 t/m 25.

Wat wordt er aan natuurontwikkeling gedaan?
Bij de inpassing van het zonnepark worden de bestaande de noord-zuid structuren in het gebied in stand gehouden versterkt. Het zonnepark zal een verlengde zijn van natuurgebied de Hooibroeken doordat het grondwaterpeil in lijn wordt gebracht met de Hooibroeken, dit zorgt voor meer biodiversiteit. Daarnaast worden er natuurvriendelijke oevers en natuurgebiedjes aangelegd. Om lange termijn natuurontwikkeling te waarborgen zal minimaal 10% van het project gebied uit permanente natuur bestaan, wat betekent dat deze gebieden ook na de verwijdering van het zonnepark in stand zullen worden gehouden.

Kan ik mee participeren en wat levert mij dat op?
De lokale gemeenschap, inwoners en kleine bedrijven, zullen circa 1,2 miljoen euro (op basis van de huidige business case) moeten opbrengen om 50% lokaal eigendom van het park mogelijk te maken. De minimum inleg is 250 euro; de opbrengst zal naar verwachting gemiddeld over de jaren 4,5 á 5,5% zijn.

Heb je belangstelling om eventueel mee te investeren? Meld je dan, geheel vrijblijvend, aan via mail of website van Energiek Heusden.

Hoe kunnen mensen met weinig inkomen participeren?
Er wordt nog nagedacht over een speciaal aanbod voor deze groep. Overigens verwachten we dat ook het Omgevingsfonds Oudheusden en het Duurzaamheidsfonds Heusden speciale aandacht voor deze groep zullen hebben.

Energiek Heusden: Rinus Zebregts, secretaris | info@energiekheusden.nl, ook voor een terugbelverzoek

Sunvest: Karim Mesbahi, projectleider |  hooibroeken@sunvest.nl, ook voor een terugbelverzoek

Aan de impressie kunnen geen rechten worden ontleend.