Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Hooibroeken aan de Polderweg 1 in Oudheusden is het eerste plan voor grootschalige opwekking van duurzame (zonne-) energie in het buitengebied van onze gemeente. Een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, grondeigenaar familie Vugts en ontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. (Sunvest). Het perceel waarop Zonnepark Hooibroeken wordt gebouwd beslaat circa 23,5 hectare. De installatie krijgt een vermogen van 33 megawattpiek. Dit staat gelijk aan het verbruik van circa 10.000 huishoudens. Met deze duurzame opwek wordt ieder jaar 22 miljoen kilo CO2-uitstoot voorkomen.

Bij initiatieven voor zonne-energie moet volgens onze Zonnevisie sprake zijn van minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap. De helft van de totale winst van zonnepark Hooibroeken gaat (na aftrek van de kosten) naar de certificaathouders en de Duurzaamheidsfondsen. Een van deze fondsen richt zich speciefiek op duurzaamheidsinitiatieven in Oudheusden.

22 februari 2024
Zonnepark Hooibroeken komt voor 50% in handen van de Heusdense gemeenschap. Om dat te realiseren geeft Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. , een 100% dochter van Energiek Heusden, zogenoemde Hooibroekencertificaten uit. Deze certificaten kosten € 250,- per stuk en leveren 25 jaar lang een mooi rendement op. Iedereen die lid is van Energiek Heusden, of dat wil worden, kan meedoen. Inschrijven kan vanaf 22 februari tot en met 31 maart 2024. 

21 februari 2024
Lees hier de raadsinformatiebrief over o.a. de aanvullende overeenkomst burgerparticipatie en revenuen zonnepark Hooibroeken en het reglement van Omgevingsfonds Oudheusden.  

31 januari 2024
De informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid besprak Zonnepark Hooibroeken. Op de agenda onder punt 7 staat onder andere een raadsinformatiebrief over een uitvoeringsovereenkomst van de gemeente met Energiek Heusden.

14 september 2022
Energiek Heusden heeft samen met de grondeigenaar en ontwikkelaar Sunvest besloten om de geplande bouw van Zonnepark Hooibroeken uit te stellen. Lees hier het nieuwsbericht van Energiek Heusden over “Zonnepark Hooibroeken in Oudheusden loopt vertraging op”.

>> nieuwsbericht

13 september 2022
Lees hier de Raadsinformatiebrief over “vertraging realisatie zonnepark Hooibroeken”.  

>> nieuwsbericht

Op 17 mei 2022 behaalde Energiek Heusden twee mijlpalen voor Zonnepark Hooibroeken. De aangevraagde SDE++ subsidie van het Rijk voor Zonnepark Hooibroeken is toegekend aan Energiek Heusden. Dit is een zeer belangrijke stap in de richting van de realisatie van het Zonnepark. Dankzij deze subsidie heeft het zonnepark de komende 15 jaar een gegarandeerde inkomstenstroom. En nu ook de netwerkaansluiting bij Enexis geregeld is, kunnen de voorbereidingen van Energiek Heusden verder. Klik hier om daar meer over te lezen.

Het college heeft op 5 oktober 2021 tevens een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. De aanvraag voor SDE++ subsidie is in november door de initiatiefnemers ingediend. Bij positieve beoordeling kan de bouw in 2022 starten. De verwachting is dat het zonnepark medio 2023 operationeel zal worden.

Op 15 juli 2021 hebben we een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten met Sunvest en Energiek Heusden waarbij lokaal eigendom geborgd is. Over de verdere invulling van de lokale burgerparticipatie en het beheer van de inkomsten (ofwel: revenuen) naar onze inwoners zijn op 5 oktober 2021 nadere afspraken gemaakt met Energiek Heusden.

Op 6 april 2021 besloot het college het initiatief van familie Vugts, Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest. voor een zonnepark aan de Polderweg1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie.

 

Hoe belangrijk is duurzame energie voor de gemeente Heusden? En hoe draagt Zonnepark Hooibroeken hieraan bij? Wethouder Jeroen van den Bosch houdt zich onder meer bezig met duurzame ontwikkeling en energietransitie. Hij is namens de gemeente nauw betrokken bij de ontwikkeling en aanleg van Zonnepark Hooibroeken.

>> Lees hier het interview met Jeroen van den Bosch

De initiatiefnemers zijn de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest Ontwikkeling B.V. Sunvest. Zij zijn beide voor 50% eigenaar van het zonnepark. Als gemeente werken we samen met deze partners, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. 

Kijk voor meer informatie onder het tabblad 'Rol van de gemeente'. 

De gemeente heeft toestemming verleend om het gebied bij Hooibroeken te bestemmen voor het zonnepark. Het is moerassig land en daardoor niet goed te gebruiken als landbouwgrond. Vandaar dat het stuk land zich goed leent voor een zonnepark. De natuurkwaliteit wordt hierbij gewaarborgd.

De gemeente vindt de realisatie van het zonnepark van maatschappelijk belang. Daarom hebben wij ter ondersteuning een financiële garantstelling afgegeven als het Energiek Heusden niet helemaal mocht lukken om de financiële middelen op te halen door de verkoop van certificaten. Ook zijn er afspraken gemaakt over het betrekken van inwoners bij Zonnepark Hooibroeken en de verdeling van de inkomsten van het park. Een deel van de opbrengst gaat naar een duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van lokale energie-gerelateerde initiatieven binnen onze gemeente.

Energiek Heusden: Rinus Zebregts, secretaris | info@energiekheusden.nl, ook voor een terugbelverzoek

Sunvest: Karim Mesbahi, projectleider |  hooibroeken@sunvest.nl, ook voor een terugbelverzoek

Laatst bijgewerkt op: 27-02-2024