Nieuwkuijk

Woon of werk je in de wijk Nieuwkuijk, of ben je gewoonweg geïnteresseerd in Nieuwkuijk? Via deze pagina houden we je op de hoogte van wat er speelt en vind je handige links zoals de bekendmakingen in jouw buurt én contactmogelijkheden.

College positief over woningbouw Vlijmen-West
Voor een nieuwe woningbouwontwikkeling tussen de Mortelweg en de Wolput in Vlijmen-West is een zogenaamd principeverzoek ingediend. Het plan gaat over de bouw van 250 tot 300 woningen. De woningen worden in verschillende fasen gebouwd. De eerste fase gaat volgens de aangeleverde schetsen om de bouw van 80 woningen op de plek van het huidige kassencomplex. Het college is positief over het principeverzoek. Voor verdere medewerking vanuit de gemeente moeten er nog aanvullende afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden vervuld. Bijvoorbeeld over de concrete woningbouwprogrammering en de fasering van de bouw op deze locatie. De afspraken moeten passen bij de gemeentelijke woonvisie en Regionale Woondeal Noordoost Brabant.

>> het hele collegebesluit staat op de openbare besluitenlijst van 12 december 2023 onder punt 9

Op dinsdagavond 13 juni waren 17 vrijwilligers druk bezig bij en rondom het Patronaat in Nieuwkuijk en de jeu de boulesbaan. Tijdens het wijkbezoek in mei liet Samen Nieuwkuijk de gemeenteraad en wijkwethouder Martijn van Esch zien dat het erop deze locatie nogal slordig uitzag. Ook de bankjes hadden hun beste tijd gehad. Medewerkers van de gemeente hebben de locatie bekeken en nieuwe bankjes besteld. Samen Nieuwkuijk trommelde vrijwilligers op en met vereende krachten werden de jeu de boulesbaan en de omgeving van het Patronaat weer netjes gemaakt. De vrijwilligers werden getrakteerd op koffie met taart en een hapje en drankje na afloop.
“Op 9 mei belde ik onze contactpersoon bij de gemeente en een maand later vierden harde werkers uit het dorp hun welverdiende lunchpauze al onder de parasols en op de bankjes waar zo naar was verlangd. Dromen én Doen!” schrijft Samen Nieuwkuijk in een toffe mail die we van hen kregen. 
De bankjes zijn gezamenlijk door de gemeente en Samen Nieuwkuijk betaald.
Met grote dank aan de 17 vrijwilligers en Samen Nieuwkuijk is iedereen van harte welkom om lekker te komen zitten bij de jeu de boulesbaan in Nieuwkuijk! 

Samen prachtig en krachtig: geslaagd wijkbezoek Nieuwkuijk

Op vrijdag 12 mei 2023 beten wijkwethouder Martijn van Esch en Samen Nieuwkuijk het spits af met de organisatie van het eerste wijkbezoek voor de gemeenteraad. Samen lieten ze de raad kennismaken met Nieuwkuijk en de thema’s die daar leven. Het enthousiasme en de betrokkenheid spatte er daarbij vanaf! Bij de start in de Emmamolen werd gezellig het Nieuwkuijks volkslied ten gehore gebracht. Waarbij de tekst ook de rode draad was voor de rondwandeling langs diverse locaties en de thema’s Wonen en Verkeersveiligheid, Ontmoeten en Natuur. “Nieuwkuijk: zo krachtig, prachtig, zo gewoon” zegt het treffend. We kijken terug op een mooie ontmoeting met veel dank aan Samen Nieuwkuijk voor het leuke programma!

> Alle foto's van het wijkbezoek zijn te zien op deze pagina. 

Samen NieuwkuijkSamen Nieuwkuijk is de naam van Buurt Bestuurt. 
Afvalstoffendienst appVergeet nooit meer een inzameldag met deze app. Deze app stuurt je een berichtje wanneer je je afval aan de kant van de weg moet zetten. 
BuitenBeter appIs de verlichting in jouw straat kapot? Liggen er losse tegels? Een omgewaaide boom? Of wil je een andere melding doen over jouw woonomgeving? Meld het via de BuitenBeter app.
Officiële bekendmakingen in jouw buurtVul je postcode en huisnummer in en ontvang de officiële bekendmakingen in jouw omgeving
Bijeen HeusdenBijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn.
Gemeentegids 2022In de gemeentegids vind je een schat aan informatie over alle voorzieningen, verenigingen en instellingen die in Heusden te vinden zijn.
  

 

Wethouder Martijn van Esch is wijkwethouder van Nieuwkuijk.

> Klik hier om meer informatie te lezen over het College van B&W

Laatst bijgewerkt op: 13-02-2024