Blog wethouder Peter van Steen - 15 september 2023

Beste Heusdenaren,

Onze burgemeester kondigde het al aan: we gaan als collegeleden iedere twee weken een blog schrijven op Heusden.nieuws.nl om u te vertellen over ons werk. Ik ben sinds 2018 wethouder en de belangrijkste onderwerpen waar ik me mee bezig mag houden gaan over het zorgen dat onze inwoners gezond en gelukkig mee kunnen (blijven) doen in onze gemeenschap. Gelukkig kunnen de meeste van onze inwoners dat op eigen kracht, maar diegenen voor wie dat een probleem is, helpen we graag. Speciale aandacht heb ik vanuit mijn rol ook voor zowel onze jongere als oudere inwoners. Zij hebben ieder hun eigen uitdagingen om gezond en gelukkig te worden of te blijven.

Mooi rapportcijfer
Die ondersteuning die we als gemeente bieden, wordt gewaardeerd. Bij een recent onderzoek dat we hebben gedaan onder inwoners die zorg of ondersteuning van de gemeente krijgen, kregen we een 8,5. Daar zijn we trots op! Voor de website van Bijeen, www.bijeenheusden.nl, kregen we een score van 7,7. Deze score is weliswaar een ruime voldoende, maar we willen deze nog graag verbeteren. Als u zorg of ondersteuning nodig hebt, kunt u de nodige informatie vinden via deze website. Gelukkig bleek uit het onderzoek dat steeds meer mensen deze website kennen. Als u er toch niet uitkomt of liever iemand spreekt, kunt u uiteraard ook bellen met 073-7820178.

Wijkbezoek Oudheusden
Behalve wethouder voor de zorg en ondersteuning mag ik ook wijkwethouder zijn van Oudheusden, Elshout, Drunen Venne-West en Drunen Venne-Oost. In het college van Burgemeester en Wethouders hebben we alle wijken onder elkaar verdeeld. Dat zorgt voor korte lijnen met onze inwoners. We bezoeken met de gemeenteraad alle wijken om de beurt. De voorbereiding van een wijkbezoek doe je als wijkwethouder samen met Buurt Bestuurt. 
Vorige week vrijdag was onze gemeenteraad op bezoek in Oudheusden. Door een rondje door de wijk te maken, kregen de leden van de gemeenteraad een goed beeld van Oudheusden. Van de mooie kanten, maar ook van de uitdagingen die we daar hebben. Zo gaan we aan de gang om aan de Kasteellaan een mooie zogenaamde Multifunctionele Accommodatie te bouwen waar heel veel diensten bij elkaar komen te zitten. We willen ook de straat op een mooie manier herinrichten. Dit doen we allemaal in goed overleg met de bewoners.

Bewegen en Ontmoeten
Een heel leuk onderwerp waar ik me verder mee bezig mag houden is het herinrichten van de vele mooie speelplekken die we hebben in de onze gemeente. Dit is een 10-jarenplan, maar overal gaan we in overleg met de buurtbewoners om deze plekken om te bouwen tot leuke, attractieve, groene plekken waar alle inwoners (jong en oud) kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

Deze blog sluit ik graag af met een vooruitblik naar twee belangrijke evenementen. Eind deze maand is de Week van de Alzheimer. Het is belangrijk dat we daar aandacht aan besteden, omdat helaas veel mensen te maken krijgen met Alzheimer. Belangrijk is ook de Maand van de Ontmoeting. Officieel heet die ‘maand tegen eenzaamheid’, maar in Heusden kijken we liever positief. Elkaar ontmoeten, verbinding, samen thuis in Heusden: dát voorkomt eenzaamheid.

Tot ziens of tot een volgende blog!

Peter van Steen, 
wethouder om het leven in Heusden voor iedereen mooier te maken

Laatst bijgewerkt op: 15-09-2023