Blog wethouder Martijn van Esch - 12 april 2024

Beste Heusdenaren,

Samen.Werken.Heusden. – als wethouder ben ik onder andere bezig met economische zaken. Ondernemers zijn belangrijk. Via onze bedrijven wordt het geld verdiend. Dus staan we als gemeente voor ze klaar. Voor de langere termijn hebben we daarom de Economische visie 2024 ‘Samen. Werken. Heusden.’ opgesteld. In deze visie staan de economische ambities voor de komende jaren. Die gaan over levendige centra, toekomstbestendige bedrijventerreinen, beleefbare vrijetijdseconomie, een vitaal buitengebied en een actieve arbeidsmarkt. 

We vinden het belangrijk om het midden- en kleinbedrijf toekomstbestendig is. Heusden is een echte MKB-gemeente. Ons MKB is de drijvende kracht achter een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. Ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Om deze bedrijven ook in de toekomst te laten floreren, richten we ons op het bieden van mogelijkheden voor groei van het MKB en het creëren van mogelijkheden voor startende ondernemingen. We willen ondernemers ondersteunen bij alle ontwikkelingen en veranderingen van deze tijd. U moet dan denken aan klimaat, digitalisering, personeel en schaarste van grondstoffen en energie. Onze samenleving heeft ondernemers nodig. Ondernemers creëren werkgelegenheid en daarmee inkomen voor onze inwoners. Ook dragen ondernemers met hun innovatiekracht bij aan de oplossingen voor de uitdagingen nu en in de toekomst. Op 14 mei wordt de economische visie besproken in de gemeenteraad.

De Kubus in Oudheusden
Gisteren zijn we gestart met de verduurzaming van De Kubus. Dat begon gisteren met de fundering voor de landingskuil voor Inion. Het eindigt met een sportzaal die geen gas meer nodig heeft. Waarom is het zo belangrijk om De Kubus van het gas te halen? Allereerst betekent dat een lagere jaarlijkse energierekening. Die betalen we als gemeente en daarmee betalen alle inwoners van Heusden eraan mee. Een lagere energierekening betekent dat we de belastingcenten van onze inwoners voor andere belangrijke dingen kunnen inzetten. En natuurlijk is de verduurzaming van De Kubus belangrijk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in Heusden. Het gasloos maken van de sportzaal betekent een maximale vermindering van de CO2-uitstoot van De Kubus. We willen alle gemeentelijke voorzieningen energieneutraal maken. Sporthal en zwembad Die Heygrave in Vlijmen en sportzaal De Vennen in Drunen zijn al verduurzaamd. De Kubus is het volgende project. 

- Onze gemeenteraad heeft ruim 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van De Kubus. Dat is ruim 800 euro per inwoner van Oudheusden alleen voor dit project. Dit geld is niet alleen voor de verduurzaming. Met dit geld worden ook het entreegebied en de kleedkamers opgeknapt. En het geld is ook voor de aanleg van de landingskuil voor Inion. Meer informatie staat op de wijkwebpagina van Oudheusden: www.heusden.nl/oudheusden. 

Werken bij Team Heusden
Goede, duurzame gemeentelijke voorzieningen, ondernemers en economie zijn belangrijk. De andere collegeleden hebben ook belangrijke onderwerpen onder hun hoede. Wat helpt is een  goede ambtelijke organisatie. Personeel en organisatie van de gemeente horen bij mijn taken als wethouder. Wil je werken bij Team Heusden? Bekijk dan eens onze nieuwe ‘Werken bij video’ hieronder. 

Tot een volgende blog!

Martijn van Esch
Wethouder economische zaken, gemeentelijk vastgoed en personeel en organisatie

Laatst bijgewerkt op: 12-04-2024