Blog wethouder Jeroen van den Bosch - 10 november 2023

Beste Heusdenaren,

Sinds 1 juni 2022 mag ik wethouder zijn in de gemeente Heusden. De onderwerpen waar ik mee bezig ben, gaan vooral over de toekomst van onze gemeente: duurzaamheid, warmte- en energietransitie, onderwijs, cultuur, natuur, omgaan met te veel en te weinig water, milieu en afval. Bij al die onderwerpen moeten we samen keuzes maken. Dat doen we voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Ook heb ik als wijkwethouder extra aandacht voor Hedikhuizen, de Vliedberg en in Drunen voor Braken-West en Braken-Oost.

Wijkbezoek Vliedberg
Ik vind het erg bijzonder om wijkwethouder van de Vliedberg te zijn, omdat ik er jarenlang met veel plezier heb gewoond. Daarom was het wijkbezoek aan de Vliedberg van vorige week met de gemeenteraad en het college extra speciaal.
Met veel enthousiasme ontving Brigitta van Buurt Bestuurt ons in buurthuis De Mand. Vanaf daar maakten we een uitgebreide wandeling door de Vliedberg. Net als bij eerdere wijkbezoeken merkte ik hoeveel interesse onze raadsleden hebben in onze wijken. Daar konden ook de regen en wind vorige week niets aan veranderen. We hebben langs meerdere locaties gewandeld. Die gingen over de thema’s ontmoeten, wonen, bewegen en jeugd. We sloten het wijkbezoek weer af bij buurthuis De Mand met een toelichting op het onderzoek naar een warmtenet.
Wil je meer weten over de Vliedberg? Kijk dan eens op de wijkwebpagina www.heusden.nl/vliedberg

Pensioen3daagse
Voordat ik wethouder werd, ben ik ongeveer 30 jaar werkzaam geweest in de wereld van pensioenen. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om nú over je pensioen na te denken. Wacht je daarmee tot je met pensioen gaat, dan kun je vervelende verrassingen krijgen. Wat nou als je pensioen niet brengt wat je dacht? Ook als gemeente heb je daarmee te maken, omdat je wilt zorgen dat iedere inwoner fijn kan leven en werken in Heusden.Natuurlijk begrijp ik dat mensen zich niet bezig houden met hun pensioen. Het is ver weg en vaak ingewikkeld. Er is een nieuw pensioenstelsel en er zijn allerlei andere ontwikkelingen gaande. Dat voelt al gauw als door de bomen het bos niet meer zien. Om onze inwoners te helpen, hebben we deze week inloopspreekuren georganiseerd tijdens de jaarlijkse Pensioen3Daagse. Pensioenexperts hielpen mensen met vragen over het nieuwe pensioenstelsel en de keuzes die je straks moet maken. Of wat de gevolgen zijn voor het pensioen als je arbeidsongeschikt bent (geweest), gescheiden bent of als je partner is overleden. Of als je een tijdje in het buitenland gewoond of gewerkt hebt.
Op www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse lees je er veel meer over. Je kunt daar ook checken wat je nu voor je pensioen straks kunt doen.

Duurzaamheid
Deze week hielden we een tweede avond over het verduurzamen van monumentale panden. De tips tijdens deze avond zijn ook belangrijk voor mensen met een niet-monumentaal maar wel moeilijk te verduurzamen pand. Het verduurzamen van je woning of bedrijf loont nú. Je energierekening kan er flink van omlaag gaan. Het is ook belangrijk voor later. Als we allemaal duurzamer worden, blijft daarnaast ook het leven voor onze kinderen en kleinkinderen goed. 

Heusden is nu een hele fijne gemeente om te wonen en te werken. We willen dat ook in de toekomst blijven.

Jeroen van den Bosch
Wethouder duurzaamheid, onderwijs en milieu

Laatst bijgewerkt op: 10-11-2023