Green Deal Heusden: er liggen altijd kansen, ook als je ze niet direct ziet

VPT Versteeg, een innovatief en creatief bedrijf in metalen gevelbekleding, gevestigd op Bedrijventerrein Bakkersdam in Heusden, werd medio vorig jaar deelnemer van Green Deal Heusden. Dit deelnemerschap heeft al tot mooie duurzame maatregelen geleid.

Ondernemend Heusden ging met eigenaar Arnold Versteeg in gesprek over zijn ervaringen met Green Deal Heusden, over wat hem bewoog om deel te nemen, over uitdagingen en kansen pakken, maar ook over wat de deelname van VPT Versteeg aan Green Deal Heusden op korte maar zeker ook op langere termijn oplevert.

Wat was je motivatie om als VPT Versteeg deel te nemen aan Green Deal Heusden?
‘Mijn eerste trigger was toch wel mijn persoonlijke motivatie. Ik vind het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met wat de aarde ons biedt en op een verantwoorde manier met het milieu omgaan is voor mij meer dan logisch. Zo scheid ik als privépersoon mijn afval en pak ik als het even kan de fiets in plaats van de auto en daarnaast heb ik zonnepanelen op mijn huis liggen. Als er dan een kans voorbij komt in het Heusdense om ook zakelijk hiermee aan de slag te gaan, dan vind ik dat ik die kans niet links moet laten liggen. Het afval bij VPT Versteeg wordt al goed gescheiden, 90% van het verpakkingsmateriaal wordt binnen VPT hergebruikt, dit deden we al. Ook de lampen in het bedrijf zijn al enige tijd geleden vervangen door ledlampen, daar hebben wij Green Deal Heusden niet voor nodig. Het is echt onze intrinsieke motivatie om dieper deze materie in te duiken en te kijken wat nóg beter kan. Er liggen altijd kansen, ook als je ze niet direct ziet.’

‘Door ja te zeggen op ‘Green Deal Heusden’ zijn we ons nog bewuster geworden en zetten we stappen die we anders (nog) niet genomen zouden hebben. We dachten al dat we goed bezig waren, maar het kan altijd beter. Dat bleek wel uit het bezoek van de adviseur van Klimaatroute’.

Wat waren je eerste ervaringen met Green Deal Heusden?
‘We voelden ons direct welkom bij Green Deal Heusden, er waren al andere bedrijven aangesloten, die voor ons niet onbekend waren. Daarentegen mistte ik direct ook namen van bedrijven van wie ik zou verwachten dat ze zich wel zouden aansluiten. Het is gewoon een goede zaak dat we binnen het Heusdense hier aandacht voor hebben. Voor productiebedrijven die energie afnemen is het altijd interessant om stappen met betrekking tot duurzaamheid te maken. Door aan te sluiten bij Green Deal en het betrekken van experts maak je écht meer stappen dan alleen het vervangen van je ledverlichting. Je leert om te kijken naar het totale plaatje én niet onbelangrijk met een vernieuwende scope naar de toekomst. Zelf heb je niet altijd de kennis en kunde in huis en daarnaast ontbreekt het vaak de tijd om je hier in te verdiepen. Een ‘soort schoenmaker blijf bij je leest’ verhaal. Klimaatroute helpt met advies en zorgt dat je er bewuster van wordt en vooral verder kijkt. Dit leidt tot concrete stappen die je anders niet zo snel genomen zou hebben.

Hoe verliep het contact met Klimaatroute?
‘Nadat we ons hadden aangemeld via info@ondernemendheusden.nl werden we door Ondernemend Heusden al snel gekoppeld aan Klimaatroute. Ook werden we toegevoegd aan de besloten groep, speciaal voor Green Deal Heusden deelnemers, op de app van Ondernemend Heusden. Er werd een afspraak gemaakt met de adviseur van Klimaatroute, daarna volgde het interview en het bezoek bij VPT Versteeg. Hierbij liep de adviseur van Klimaatroute samen met algemeen directeur Marc Maas een uitgebreide ronde door het bedrijf. Er werd kritisch gekeken naar wat we al deden en naar wat nog meer mogelijk was om te verduurzamen. Denk aan aanpassen verlichting, verwarming, betere isolatie en het wagenpark. De adviezen van Klimaatroute kwamen terug in de uitwerking van de energiescan. Het contact met Klimaatroute verliep prettig en we hadden een goed en persoonlijk gesprek over de mogelijkheden en kregen deskundig advies op onze vragen.’

Als deelnemer van Green Deal Heusden krijg je een energiescan, hoe verliep dit proces?
‘Na het bezoek van Klimaatroute werd het rapport van de energiescan toegestuurd, hierin komen de voorgestelde maatregelen en adviezen naar voren en niet onbelangrijk, wat kost het en wat levert het ons op. Het energierapport kwam binnen in de periode dat we aan het brainstormen waren over onze beleidsplannen voor de komende jaren. Exact op het juiste moment. Uit de energiescan kwamen twee stappen: de zogenaamde Quick wins en adviezen voor de langere termijn, die natuurlijk niet 1-2-3 te realiseren zijn en meer investeringen met zich mee brengen.’  

‘We zijn direct aan de slag gegaan met de zogenaamde ‘Quick wins’, waaronder het opnieuw en beter isoleren van het gehele dak. Een investering die we naar voren hebben gehaald. In het rapport stond dat ons dak niet voldoende geïsoleerd was. Door de betere isolatie branden de kachels inmiddels niet continu en blijft de warmte in de hal langer hangen, dit leidt direct al tot minder gasverbruik. Dit zien we hopelijk snel terug in de afrekeningen. Weer een stap bereikt om minder CO2 te verbruiken.’

Een van de adviezen was om op termijn een aantal energievretende machines in onze bedrijfshal te vervangen door energiezuinigere exemplaren. Hier zijn we tijdens de beleidscyclus mee aan de gang gegaan. Ons doel is om in 2026 een CO2 uitstoot vermindering te hebben van 5%, dit lijkt niet veel, maar er is tevens een omzetgroei van meer dan 50% in dat jaar geprognotiseerd. De reductie van CO2 betreft niet alleen een reductie in de interne processen (we gaan op termijn energiezuinigere machines aanschaffen) maar zeker ook wat de toeleveranciers kunnen bijdragen in CO2 vermindering. Het is onze wens om alle logistieke bewegingen uit te laten voeren door elektrische vrachtwagens en op de bouwlocaties door elektrische hoogwerkers. Om dit te bereiken hebben we het commitment van onze toeleveranciers nodig. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken, hopen we dat ook zij de stap om minder CO2 uit te stoten, gaan maken. Onze toeleveranciers zijn zich bewust van de bijdrage die zij hierin kunnen leveren. Of ze wel of niet deze stap maken, daar hebben wij geen invloed op. We adviseren, helpen ze en maken ze bewust. Als zij een ‘duit in het zakje’ doen, is het winwin.

Niet alles loopt direct op rolletjes
‘Ons wagenpark, zowel de bedrijfsauto’s als de heftrucks, zijn allemaal al elektrisch, daar zit op dit moment geen extra ‘winst’ in te behalen. We stelden onszelf, natuurlijk met hulp van Klimaatroute, wel de vraag hoe we zelfvoorzienend kunnen zijn in de energie die we verbruiken. Uit het advies kwam naar voren om zonnepanelen op ons dak te leggen. De wedervraag was: ‘wat gebeurt er met de energie als we niet produceren, kunnen we dan energie terug leveren?. En dan krijg je te maken met de welbekende file op het elektriciteitsnet, het zogenaamde Netcongestieprobleem. Onze verzekeringsmaatschappij stelt daarnaast ook aanvullende eisen voor de aanleg van zonnepanelen, waaronder het verzwaren van ons dak. Dat is toch wel echt iets waar je rekening mee moet houden als je zonnepanelen wilt leggen. Ook heeft het brandgevaar van zonnepanelen invloed op de verzekeringspremie. Onze hoop, om energie uit zonnepanelen te halen, is dan ook gevestigd op de aanleg van zonnepark Bakkersdam op de huidige vuilstortplaats tegenover ons bedrijf. Dit zonnepark is in ontwikkeling bij de gemeente Heusden. Mocht het gerealiseerd worden dan kunnen zowel inwoners van Vesting-Heusden als ondernemers van Bedrijventerrein Bakkersdam hierop aansluiten. Wij kijken hier natuurlijk reikhalzend naar uit.’

Wat zou je andere ondernemers mee willen geven als je kijkt naar Green Deal Heusden?
‘Stap de drempel over, sta open voor nieuwe inzichten en maak gebruik van externe expertise die je als ondernemer negen van de tien keer zelf niet in huis hebt. Denk niet alleen na over wat je vandaag kunt bereiken, die blik op de toekomst is zo belangrijk.’

‘Er zijn nog steeds ondernemers die leven bij de dag, die niet vooruit kijken, een andere focus hebben. Dat is zonde. Je hoeft ook niet direct vandaag de maatregelen te nemen, er alleen al voor openstaan en erover nadenken binnen je bedrijf is al een mooie eerste stap.’

‘De drempel over stappen, en vervolgens kleine stapjes maken is mijn advies. Het vervangen van je halogeenverlichting naar ledverlichting is natuurlijk de meest eenvoudige en minst tijd- en geld rovende stap die je kan maken. Als je dan al resultaat ziet, kom je vanzelf in de goede flow.’

Was het je waard om deelnemer te worden?
Zeker, als deelnemer van Green Deal Heusden betaal je voor een soort van ‘lidmaatschap’. Waar je naast de energiescan, de rapportage, het doorlopend advies nog veel meer voor terugkrijgt als je er voor open staat. Als we als VPT Versteeg zelfstandig een extern bureau hadden ingeschakeld, waren we echt veel meer geld kwijt geweest en niet onbelangrijk, we stonden er dan alleen voor. Nu werk je samen en inspireer je elkaar. Wat betreft dat laatste, daar zouden we wel meer uit kan halen.’

Een mooie inkopper Arnold, heb je feedback voor ons of andere tips?
‘Los van de energiescan, de adviezen en de acties waar je als bedrijf mee aan de slag kunt gaan, zie ik Green Deal Heusden ook als een ‘inspiratieclub’. Een club waar je als Heusdense ondernemer bij wilt horen, waar je elkaar inspireert met praktische voorbeelden over hoe je kunt besparen op korte én lange termijn.’

‘Als je dan samen een positieve bijdrage levert aan het milieu, is dat winst én niet alleen in je portemonnee.

‘Ik hoop dan ook dat Green Deal Heusden binnenkort de volgende stap maakt om met de deelnemers bij elkaar te komen, een meeting waarin we ‘best practices’ delen, van gedachten wisselen en daarnaast openstaan voor ervaringen uit de regio. Samen zorgen we dat het ‘vuurtje blijft branden’, ik ben voor!’

Ook deelnemer worden en of wil je meer weten over Green Deal Heusden? >> Kijk hier

--- 

Partners Green Deal Heusden:
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Waterschap Aa en Maas en Ondernemend Heusden.

Laatst bijgewerkt op: 25-03-2024