Green Deal

Ondernemend Heusden Duurzaam geeft ruimte aan verduurzaming bedrijven gemeente Heusden.

Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Heusden aan de duurzaamheidsopgave. Vaak ontbreken de kennis en organisatiekracht om individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten uit te kunnen voeren, is de Green Deal opgesteld. De Green Deal beschrijft de rollen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de doelstellingen en concrete projecten geëvalueerd. In het uitvoeringsdocument worden eventuele herzieningen bijgehouden. De Green Deal loopt vijf jaar en start op 1 mei 2023. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Heusden kunnen deelnemen.

Maandag 17 april werd Green Deal 2023-2027 ondertekend door: De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Ondernemend Heusden en Waterschap Aa en Maas.

> Ondertekend document Green Deal 2023-2027
> Uitvoeringsdocument Green Deal
> Persbericht Green Deal

Samen met Glastuinbouw Nederland en Greenport Nederland wordt in 2023 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor klimaat neutrale warmte voor glastuinbouwbedrijven. Het aanbod en de behoefte aan warmte, elektriciteit en CO2 worden geïnventariseerd bij het glastuinbouwcluster en nabijgelegen woonwijken en grote bedrijven. In samenwerking met glastuinbouwbedrijven, ZLTO en gemeente worden globaal de kansen en de mogelijkheden voor klimaat neutrale warmte in kaart gebracht. Het gewenste resultaat is een rapport met daar in een inventarisatie van vraag en aanbod van warmte, elektra en CO2 voor o.a. het glastuinbouwcluster. In januari wordt gestart met de inventarisatie en analyse. Afhankelijk van de bevindingen in dat rapport wordt besloten of wordt overgegaan tot verdere uitwerking van de mogelijkheden.

Voor wie: glastuinbouwers en warmte producerende bedrijven
Status: onderzoek afgerond
Partners: ZLTO, Gemeente Heusden en Glastuinbouw Nederland

Wat is er gedaan?
Na een startbijeenkomst is er een inventarisatie bij 17 glastuinbouwlocaties uitgevoerd. Daarmee is de huidige situatie in kaart gebracht. Denk daarbij aan warmtevraag, Co2 en elektriciteitsgebruik. Daarna is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van geothermie, aardwarmte en aquathermie. Ook de koppelmogelijkheden van lokale en bovenlokale restwarmte zijn onderzocht.

Conclusie
Uit deze inventarisatie blijkt helaas dat een gebiedsgerichte aanpak voor energie in de glastuinbouw op dit moment niet haalbaar is. De glastuinbouwlocaties liggen daarvoor te ver uit elkaar. Geothermie blijkt economisch en technisch niet haalbaar. Stabiele koppelkansen zijn helaas niet gevonden.

En verder?
De ontwikkelingen gaan echter snel en blijven we volgen. Daarom blijven glastuinbouwondernemers, Glastuinbouw Nederland en gemeente Heusden met elkaar in gesprek. We hebben afgesproken een stuurgroep/kerngroep te vormen die zich gaat inzetten voor de energietransitie van de glastuinbouwondernemers in Heusden.

Ondernemend Heusden sluit dit project en onderzoek af. We blijven uiteraard de ontwikkelingen van de kerngroep volgen. Wil je meer weten over de projecten van Ondernemend Heusden? Kijk dan hier op www.heusden.nl/ondernemers.

De netcongestie vormt een uitdaging voor bedrijventerreinen in de gemeente Heusden. Het komt voor dat bedrijven niet aangesloten kunnen worden op het net of dat er geen mogelijkheden zijn om duurzame oplossingen aan te sluiten op het net, zoals zonnepanelen. Het creëren van een lokaal collectief duurzaam energiesysteem met bijvoorbeeld zonnepanelen, batterijen en laadinfrastructuur (welke aangestuurd wordt door slimme software) kan hierbij een oplossing zijn. Via dit energiesysteem wordt tevens efficiënter gebruik en beheer van het energienet gerealiseerd. Samen met deskundige bedrijven wordt in 2023 een pilot gestart naar de mogelijkheden m.b.t. een lokaal collectief duurzaam energiesysteem op de uit te geven bedrijfskavels op Metal Valley en/of een cluster van bedrijven op een bedrijventerrein

Voor wie: clusters van bedrijven
Status: pilot
Partners: Stichting Parkmanagement Heusden en gemeente Heusden

Via de zon-op-dak aanpak worden ondernemers volledig ontzorgd bij een zonnepanelen project. Ondernemers worden ondersteund bij het opstellen van een businesscase en vervolgens begeleid tijdens het traject. Er wordt onder andere rekening gehouden met subsidies, energieverbruik, netcongestie, verzekering en constructie.

Voor wie: alle ondernemers in Heusden
Status: project
Partners: Ondernemend Heusden

 • Er worden energiescans op maat uitgevoerd welke inzicht geven in besparingsmogelijkheden bij deelnemers aan de Green Deal.
 • Jaarlijks wordt er 500.000 kWh aan zonnepanelen geplaatst op bedrijfsdaken. Dit betreffen ongeveer 1.200 panelen per jaar.
 • Er wordt informatie gedeeld met betrekking tot wet- en regelgeving en subsidies op het gebied van duurzaamheid en energietransitie
 • Eén keer per jaar wordt een rondleiding georganiseerd bij een ‘duurzame ondernemer’, zodat andere ondernemers hierdoor geïnspireerd worden.
 • Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor (potentiële) deelnemers over een specifiek onderwerp op het gebied van duurzaamheid.
 • Aan het eind van elk jaar wordt een evaluatie gepland met de partners van SOHD waarbij de gewenste wijzigingen in het uitvoeringsprogramma voor het daarop volgende jaar worden besproken. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt het uitvoeringsprogramma herzien.


Aanmelden Green Deal

Wat ontvang je als deelnemer aan de Green Deal: 
Als deelnemer aan de Green Deal word je geholpen en ontzorgd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing:

 • Je ontvangt één energiescan* welke inzicht geeft in besparingsmogelijkheden.
 • Je wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparingen en duurzaamheid
 • Je wordt op de hoogte gehouden van de wet- en regelgeving en subsidies op het gebied van duurzaamheid.
 • Je ontvangt een jaar lang begeleiding met betrekking tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen welke zijn geadviseerd in het energierapport en/of advies aangaande subsidiemogelijkheden.
 • Indien gewenst, word je in contact gebracht met betrouwbare leveranciers en adviseurs op het gebied van duurzaamheid.
 • Je kunt deelnemen aan collectieve duurzaamheidsprojecten welke geïnitieerd worden vanuit de Green Deal
 • Je krijgt toegang tot het onderwerp “duurzaamheid” in de Ondernemend Heusden App, waarbij je op de hoogte wordt gehouden van interessante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Heusden.

Gratis energiescan en een jaar begeleiding in de opvolging. Als deelnemer van de Green Deal Heusden kan je je aanmelden voor een energiescan. Het bedrijf Klimaatroute belt je dan om een afspraak te maken. Wat houdt de begeleiding en de energiescan in? Na het maken van een afspraak bezoekt de gespecialiseerde adviseur van Klimaatroute jouw bedrijf. De adviseur kijkt onder andere naar de verlichting, verwarming en isolatie. Een energiescan geeft een duidelijk beeld over haalbare en betaalbare energiebesparende maatregelen die passen bij je bedrijf. Na het adviesbezoek ontvang je een rapport met alle mogelijkheden om jouw (bedrijfs)pand te verduurzamen. Het opstellen van een stappenplan of hulp bij de aanvraag van subsidies en offertes behoren tot de servicemogelijkheid.

Kosten deelname
Je wordt deelnemer aan de Green Deal voor een periode van minimaal drie jaar. De kosten voor deelname zijn als volgt:

 • Perceeloppervlakte tot 500 m²: € 250 per jaar excl. btw
 • Perceeloppervlakte 500 m² tot 2.500 m²: € 500 per jaar excl. btw
 • Perceeloppervlakte vanaf 2.500 m²: € 750 per jaar excl. btw

Word deelnemer
Ontzorgd worden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing? Klik op de knop hieronder!
Heb je vragen sturen dan een bericht naar info@ondernemendheusden.nl

Word deelnemer van Green Deal Heusden!Zakelijk Energieloket

Wil jij ook energie besparen? Ga dan naar het Zakelijk Energieloket.

Externe website Zakelijk Energieloket

Laatst bijgewerkt op: 01-11-2023