Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) heeft op donderdag 18 april controles uitgevoerd bij bedrijven, woningen en garageboxen aan het Plataanplein in Drunen. Er zijn meerdere overtredingen waargenomen. Denk aan fraude met een gasaansluiting, verkoop van illegale sigaretten en (shisha) tabak, illegaal gokken, gevonden lachgascilinders, milieuovertredingen, opsplitsen van woningen zonder vergunning en adresfraude. In verschillende panden waren er brandgevaarlijke situaties en vluchtroutes niet begaanbaar.

Het gebied rondom het Plataanplein werd in de middag afgezet voor een grootschalige controle. Vanwege meerdere meldingen van overlast en omdat de gemeente geen goed beeld had hoe verschillende panden gebruikt werden is de controle uitgevoerd. Burgemeester Willemijn van Hees concludeert dat het een geslaagde actie is. ‘’Met deze grootschalige actie laten we zien dat we meldingen serieus opvolgen. Dat heeft de buurt nu ook gezien, melden helpt dus! Het feit dat we overtredingen op allerlei vlakken hebben geconstateerd laat zien dat het een geslaagde actie is geweest’’.

De gemeente Heusden werkt samen met verschillende partners in het BIM, waaronder de politie en het Taskforce RIEC om criminaliteit en andere misstanden tegen te gaan. Bij deze controle namen ook politie, douane, netbeheerder Enexis, K2 hondengeleiders, de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Baanbrekers, het UWV, Bestuurlijk interventieteam Meierij (BIM) en de gemeente Heusden deel. Ook boa’s van de gemeente Meierijstad ondersteunden de Heusdense collega’s bij deze controle.

Melden helpt!

De rol van inwoners en ondernemers is ontzettend belangrijk bij het bestrijden van criminaliteit! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken en de destructieve gevolgen voorkomen. Inwoners en ondernemers kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht! Meer informatie vind je ook op deze website.

Ondermijnende criminaliteit is overal, ook waar je het niet verwacht. Ondermijning kent verschillende vormen waarbij criminelen geweld en intimidatie niet schuwen en de bovenwereld nodig hebben om hun zaken te kunnen doen. Ze zetten zo mensen in die geen deel uitmaken van hun ‘onderwereld’. Het gaat bijvoorbeeld over de productie en handel in drugs waarbij anderen bewust of onbewust meewerken of een oogje dichtknijpen. Het geld wat verkregen wordt met deze illegale handel wordt gebruikt om legaal zaken te doen bijvoorbeeld het kopen van dure huizen, auto’s of andere luxegoederen. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Wat doet de overheid? 
We pakken criminelen aan en frustreren hun activiteiten. We pakken hun geld en spullen af. We controleren in wijken, op industrieterreinen en in het buitengebied. We volgen tips serieus op en doen onderzoek. We rollen hennepkwekerijen en drugslabs op. Daarbij werken we samen met buurtbewoners, ondernemers en andere (overheids)partners. Alleen samen kunnen we dit probleem oplossen.

Wat kun je zelf doen?
Wees je bewust van opvallende of ongebruikelijke signalen in je omgeving. Luister naar je  onderbuikgevoel bij vreemde situaties die zich voordoen en praat erover met elkaar en meldt het. Bedenk; Meedoen met criminele activiteiten is het probleem, níet de oplossing!

In Heusden werken we met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners en ondernemers. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan de deelnemende overheden sterker. Daardoor kunnen zij inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. De gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad maken onderdeel uit van het interventieteam. Door samen de ogen open te houden, geven we criminelen geen kans.

Laatst bijgewerkt op: 19-04-2024