Drugs, nepartikelen en illegale prostitutie op het spoor
247 controles door Bestuurlijk Interventieteam Meierij in vijf Meierij-gemeenten

Het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) heeft in 2023 bij controles in de gemeenten Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught, Boxtel en Meierijstad onder meer 500 kilo designerdrugs, 325 kilo BMK, gestolen voertuigen, nepartikelen en illegale sigaretten en medicijnen gevonden. Het BIM is op 44 gevallen van illegale prostitutie gestuit. Daarbij is het belangrijk om te controleren of sekswerkers geen slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook is er op diverse locaties hennep aangetroffen. In totaal voerde het BIM met de samenwerkingspartners 247 controles uit in de vijf  Meierij-gemeenten.

In het BIM werken de vijf gemeenten nauw samen met externe partners waaronder de politie en het RIEC om criminaliteit en andere misstanden tegen te gaan.

Bekijk de infographic

Bij controles in Heusden werden meerdere gestolen elektrische fietsen gevonden. Ook werden er wapens gevonden. Zowel de fietsen als de wapens zijn in beslag genomen. Het BIM treft  vaker illegale medicijnen aan in winkels, ook in Heusden was dat het geval. Omdat deze medicijnen niet gecontroleerd zijn, worden ze altijd in beslag genomen ter bescherming van de gezondheid van klanten van de winkels.

De gemeente Sint-Michielsgestel is de gemeente waar de meeste controles plaatsvonden. Dat waren er maar liefst 102. Dit komt omdat er meerdere locaties met opslagboxen zijn bezocht. In die boxen werden onder meer gestolen koelgasflessen, een gestolen auto en 325 kilo BMK aangetroffen. BMK is een grondstof die gebruikt wordt voor het vervaardigen van harddrugs. Ook werden in een loods 2000 knaagdieren aangetroffen die daar gehuisvest waren onder slechte omstandigheden.

In Vught werden relatief veel gevallen van illegale prostitutie geconstateerd. Het BIM verklaart dit uit het feit dat Vught vanuit ’s-Hertogenbosch makkelijk bereikbaar is. In Vught werden ook hennep en harddrugs aangetroffen.

In Boxtel werden door het BIM een henneplocatie en 500 kilo designerdrugs aangetroffen. Omdat designerdrugs nog niet verboden zijn, kon daar strafrechtelijk niet tegen op getreden worden. Wel bleek dat de drugs op grond van milieuwetgeving niet op de juiste manier werd opgeslagen. Omdat dit gevaar opleverde voor de omgeving van de opslaglocatie, is de partij afgevoerd door de omgevingsdienst. Op dit moment is er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen om ook deze designerdrugs strafbaar te stellen onder de Opiumwet.

In Meierijstad werden diverse henneplocaties aangetroffen. Ook werden nepartikelen en illegale sigaretten en shag in beslag genomen. Handel in dit soort artikelen zorgt voor oneerlijke concurrentie. Daarnaast wordt over de winst op deze artikelen geen belasting afgedragen.

Hele regio minder aantrekkelijk voor criminelen

Burgemeester Ronnes van Sint-Michielsgestel is net als zijn collega’s uit de regio tevreden over de resultaten van de gezamenlijke aanpak. “Met verschillende partners werken we in de gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad hard aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de overtredingen, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners en ondernemers. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan we als deelnemende overheden sterker. Eendracht maakt macht, ook hier.

Door samen de ogen open te houden, geven we criminelen geen of in elk geval minder kans. Ook kunnen we inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. Je ziet dat het echt iets oplevert als instanties als gemeente, politie en andere partners samen optrekken met inwoners en ondernemers. Dat wijzen de cijfers wel uit. Het mooie daarbij is dat je door samen op te trekken niet alleen je gemeente, maar de hele regio minder aantrekkelijk maakt voor criminelen.”

Melden helpt

De rol van inwoners en ondernemers is ontzettend belangrijk bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we (de georganiseerde) criminaliteit nóg beter aanpakken. Inwoners en ondernemers kunnen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Dichterbij dan je denkt

Ondermijnende criminaliteit is overal, ook waar je het niet verwacht. Ondermijning kent verschillende vormen waarbij criminelen geweld en intimidatie niet schuwen en de bovenwereld nodig hebben om hun zaken te kunnen doen. Ze zetten zo mensen in die geen deel uit maken van hun ‘onderwereld’. Het gaat bijvoorbeeld over de productie en handel in drugs waarbij anderen bewust of onbewust meewerken of een oogje dichtknijpen. Het geld wat verkregen wordt met deze illegale handel wordt gebruikt om legaal zaken te doen bijvoorbeeld het kopen van dure huizen, auto’s of andere luxegoederen. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Laatst bijgewerkt op: 20-03-2024