Op donderdag 2 maart heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM), bestaande uit de gemeente Heusden, de politie (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en Enexis een integrale bestuurlijke controle gehouden bij acht horecabedrijven in de gemeente. Denk hierbij aan horeca dat vooral gericht is op afhaal en bezorging. Dit was op basis van ontvangen meldingen en signalen. Er zijn meerdere overtredingen ontdekt. Ook zijn er verschillende waarschuwingen gegeven.

Bij één bedrijf trof de politie een persoon aan die illegaal in Nederland verbleef, deze persoon is aangehouden op de wet ID. De gemeente constateerde zeventien keer een overtreding van de Basisregistratie Personen (BRP). Denk bijvoorbeeld aan personen die wonen in een horecabedrijf terwijl ze daar niet ingeschreven staan volgens de BRP. Er is vier keer uitkeringsfraude geconstateerd. Dit betekent dat er personen aan het werk waren met een uitkering. Er waren meerdere situaties waarbij de brandveiligheid in gevaar kwam. Ook klopte vergunningen niet en waren er overtredingen van het bestemmingsplan. Enexis trof eenmaal fraude met energie.

De NLA onderzoekt meerdere mogelijke overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen met betrekking tot 2 illegale werknemers, de Arbeidstijdenwet met betrekking tot het niet registreren van de arbeidstijden, de Wet Minimumloon met betrekking tot contante loonbetalingen. Ook werden er waarschuwingen uitgedeeld met betrekking tot roken in een horecagelegenheid en overtredingen van de Alcoholwet.

Burgemeester Van Hees: “Het aantal overtredingen dat is geconstateerd bewijst maar weer eens het nut van zo’n bestuurlijke controle, ik ben dan ook erg blij dat wij samen met onze partners deze controles uitvoeren.” Wethouder Blankers (horeca) vult aan: “Binnen de gemeente Heusden willen we een veilig ondernemersklimaat, ook voor onze horecabedrijven. Gelukkig is het bij veel horecabedrijven in onze gemeente goed geregeld! Werken in de horeca is ook een mooi vak! Maar bij de bedrijven waar misstanden zijn geconstateerd treden we op.”

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Inwoners en ondernemers kunnen signalen verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden bij de politie of gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of bij spoed op 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Niet wegkijken!

In Heusden werken we met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Door samen te werken in het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) staan de deelnemende overheden sterker. Daardoor kunnen zij inwoners en ondernemers beter helpen om criminelen, letterlijk, buiten de deur te houden. De gemeenten Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad maken onderdeel uit van het interventieteam. De samenwerkende partners zijn ontzettend blij met (anonieme) meldingen die zij ontvangen want samen werken we aan een veiliger Heusden!

Wil je meer informatie over acties die zijn gehouden, tips waar je op kunt letten of tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt? Kijk dan snel op www.nietwegkijken.nl.

Laatst bijgewerkt op: 03-03-2023