Zie jij iets vreemds in het buitengebied? Maak een melding!

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook recreatiedrukte.

Om dit soort misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig, Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven participeren. Door de inzet van groene boa’s op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en door actieve netwerkopbouw willen we de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant bewaken en verbeteren. Gestreefd wordt naar een schoner en veiliger buitengebied waarin de biodiversiteit wordt gewaarborgd. Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn en daarvoor hebben wij jouw ogen en oren hard nodig.

Wat kun jij doen als je misstanden ziet in het buitengebied?

Heb je een spoedmelding? Bel dan altijd de politie, 112 of 0900-8844. Heb je geen acute melding: bel dan naar 0900-9965432 of vul het formulier in op de volgende website:

> Melding doen