Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf die datum vormen alle (ontwerp-)bestemmingsplannen en beheersverordeningen het omgevingsplan van de gemeente Heusden. Het omgevingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In het omgevingsplan staat of en hoe je mag bouwen. En hoe je gronden of de gebouwen mag gebruiken.

Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Wil je weten wat er wel of niet mag op een stuk grond? Je vindt het omgevingsplan in het digitale omgevingsloket. 

 

Ga naar Omgevingsplan in het digitale omgevingsloket

Ga naar bestemmingsplannen

Wij beschikken als gemeente over één omgevingsplan. Dit omgevingsplan bestaat uit twee delen: een tijdelijk deel en een nieuw deel. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet werken wij de eerste periode met het tijdelijke deel. Het omgevingsplan is dan opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De ruimtelijke wet- en regelgeving die we kenden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (alle bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en beheersverordeningen)
  • Rijksregels die zijn overgedragen aan de gemeente (dit wordt ook wel de bruidsschat genoemd)

De meest actuele versie van het omgevingsplan is raadpleegbaar via het digitale omgevingsloket. Heb je vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (073) 513 1789. E-mailen kan ook via info@heusden.nl

Een bedrijf of inwoner kan verzoeken om aanpassing van het omgevingsplan. Ook kan de gemeente zelf het omgevingsplan aanpassen.

De gemeente kondigt een wijziging van het omgevingsplan altijd vooraf aan. Dat staat op deze webpagina, in de informatiepagina Nu & Morgen die verschijnt in het Weekblad Heusden en in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant. Hierbij staat ook hoe en wanneer je een reactie kunt indienen.

Wil je een bericht ontvangen als er een wijziging van het omgevingsplan voor je omgeving komt? Meld je dan aan bij de attenderingsservice van de landelijke website Overheid.nl.

Als er plannen in procedure zijn, dan vermelden we die hieronder.

Je wilt bouwen, maar je initiatief/bouwplan past niet binnen het geldende omgevingsplan? In de 'Nota Kostenverhaal' lees je waar je als initiatiefnemer aan toe bent. Met deze nota biedt de gemeente inzicht in de wijze waarop de gemeente omgaat met initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan. De gemeente kan, onder voorwaarden, meewerken aan een nieuw ruimtelijk kader voor jouw initiatief. Hierbij kijkt de gemeente hoe jouw plan bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Een belangrijke voorwaarde is dat de kosten die de gemeente moet maken voor jouw initiatief betaald worden door degene die het initiatief indient, de initiatiefnemer. De gemeente is verplicht deze kosten op de initiatiefnemer te verhalen. Hoe dat in zijn werk gaat en welke kosten je moet betalen kun je lezen in de nota Kostenverhaal. 

Open hier de 'nota Kostenverhaal'

 

Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan kan er op twee manieren worden meegewerkt: via een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (een BOPA) of via een wijziging van het omgevingsplan.

Het is dus niet altijd nodig om het Omgevingsplan te wijzigen als het bouwplan niet past. Je kunt ook een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aanvragen.

Omdat de mogelijkheden om af te wijken van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning (BOPA) uitgebreid zijn, gaan we graag met je in gesprek om te bekijken op welke wijze je de aanvraag het beste kan voorbereiden. Omdat deze werkwijze ook voor ons nieuw is, gaan we graag in gesprek over de beste procedure die past bij jouw initiatief en jouw wensen. Vraag daarom altijd eerst een vooroverleg aan (dit noemen we een principeverzoek).

Vragen?
Neem voor vragen contact op met het cluster Ruimtelijke ordening via telefoonnummer: (073) 513 17 89 of per mail via info@heusden.nl. 

 

Laatst bijgewerkt op: 09-04-2024