Op onderstaande kaart zien je waar de ondergrondse containers staan. Je kunt hiervoor ook de Afvalstoffendienst-app raadplegen. Je downloadt de app in de App Store, Google Play of Windows Store. 

> Kaart met alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Heusden

Met een speciale toegangspas kun je je restafval in een van de ondergrondse containers werpen. Je houdt de pas voor de lezer op de ondergrondse container waarna de inwerptrommel open gaat en je een zak restafval in de container kunt werpen. Je kunt één huisvuilzak per keer inwerpen.

De afvalpas is gekoppeld aan een adres. Het aantal inworpen in de ondergrondse container voor restafval bepaalt mede de hoogte van het variabele deel van je afvalstoffenheffing. Zie ook https://www.heusden.nl/inwoners/afval/afvalkosten/.

Daarnaast heeft de gemeente ook een controlebevoegdheid op het correct aanbieden van afval. De aanbied- en adresgegevens kunnen daarom ook door de gemeente gebruikt worden om met de zogenaamde ‘nulaanbieders’ (inwoners die nooit restafval aanbieden) en veelaanbieders (inwoners die veel vaker dan gemiddeld restafval aanbieden) in gesprek te gaan.

Het maakt in principe niet uit welke ondergrondse container je gebruikt voor je restafval. De ondergrondse containers zijn zo over de gemeente verspreid dat er altijd een container bij jou in de wijk of dorp is.

Voor iedere inworp die je doet in de ondergrondse container betaalt je een bedrag. Dit bedrag wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing, die je jaarlijks via Brabant Water ontvangt. Kijk hier voor de tarieven.

Er wordt pas een inworp op je pas geregistreerd als je de pas aanbiedt, de deksel / trommel helemaal kunt openen om er een zak restafval in te werpen en vervolgens weer volledig kunt sluiten. De deksel / trommel is hierna niet meer zonder pas te openen. 

Dus wanneer je de afvalpas voor de lezer houdt en de deksel niet opent, bijvoorbeeld door een storing of een volle container, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. 

Als de container niet opent dan verzoeken wij je vriendelijk je afval mee terug naar huis te nemen of bij een andere ondergrondse container aan te bieden.

 

Ja. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken in het tarief voor de grootte van de zak die wordt ingeworpen. We adviseren je om, als je gebruik maakt van pedaalemmerzakken, meerdere zakken tegelijkertijd in de inwerptrommel te doen.

Ja, alle inwoners doen mee aan het omgekeerd inzamelen. Als u uw afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoef je niet zo vaak naar een ondergrondse verzamelcontainer te gaan. Vraag voor het wegbrengen van een zak restafval naar de ondergrondse verzamelcontainer hulp aan familie, vrienden of buren. Als je echt niemand hebt die je hierbij kan helpen, dan kun je altijd contact opnemen met de gemeente, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Ja, alle inwoners doen mee aan het omgekeerd inzamelen. Ook de bewoners van appartementen moeten dus hun restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer.

Dit kun je melden bij de gemeente via de BuitenBeter-app, per mail op info@heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89.

Laatst bijgewerkt op: 28-12-2023