Afvalkosten in 2023

Als je in een grondgebonden woning (laagbouw) woont, maak je gebruik van een container voor het aanbieden van uw PMD- en GFT-afval. Je betaalt dan een vastrecht van € 129,60 per jaar (meerpersoonshuishouden) plus het tarief voor het aanbieden van je PMD- of GFT-afval per keer. Woon je alleen, dan betaal je € 98,28 aan vastrecht.

Als je in hoogbouw woont en gebruik maakt van een bovengrondse verzamelcontainer voor GFT- en/of PMD-afval, een biobakje voor GFT-afval en/of plastic zakken voor PMD-afval, dan zijn de kosten hiervoor opgenomen in het vastrecht, op basis van een gemiddeld aantal ledigingen. Je betaalt dan in 2022 een bedrag aan vastrecht van € 160,56 (meerpersoonshuishouden). Eenpersoonshuishoudens in hoogbouw betalen € 129,48. 

Wat kost een inworp in een ondergrondse container?
Voor iedere inworp in de ondergrondse container betaal je een bedrag van € 1,90. Dit bedrag wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing, die je jaarlijks via Brabant Water ontvangt.

Is de inzameling van PMD-afval gratis?
Nee, deze inzameling is niet gratis. Je betaalt € 0,90 voor een lediging van een container van 140 liter en € 1,50 voor een lediging van een container van 240 liter.

Is de inzameling van GFT-afval gratis?
Nee, deze inzameling is niet gratis. Je betaalt € 0,90 voor een lediging van een container van 140 liter en € 1,50 voor een lediging van een container van 240 liter.

Wanneer betaal je voor een inworp in de ondergrondse container?
Pas als je de afvalpas voor de lezer houdt en je de deksel van de inwerptrommel helemaal opent (je hoort dan een klik-geluid) en weer sluit (je krijgt de deksel nu niet meer open) wordt € 1,90 in rekening gebracht. Dus houd je de afvalpas voor de lezer en de deksel opent niet, bijvoorbeeld door een storing of een volle container, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.