Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en inleveren van huisvuil betaal je afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vastrecht en een variabel deel. Het variabele deel gaat uit van het aantal inworpen in de ondergrondse container en het aantal ledigingen van de GFT minicontainer.

Het vastrecht is in 2024 hoger dan in 2023. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de volgende. De inzameling van oud papier en karton vanaf 5 februari in containers en door medewerkers van de Afvalstoffendienst is duurder dan de inzameling met verenigingen, gebundeld of in dozen. Daarnaast is het aanbieden van PMD vanaf 1 januari 2024 gratis. De inzamelkosten die de Afvalstoffendienst maakt werden in 2023 nog gedekt door de tarieven per lediging van de PMD-container. In 2024 moeten deze kosten gedekt worden door het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing.’

In de gemeente Heusden werken we sinds 2017 met ‘Omgekeerd inzamelen”. Dit betekent dat we het restafval niet meer huis-aan-huis ophalen. Je brengt je restafval zelf naar een ondergrondse container. Klik hieronder voor meer informatie over het omgekeerd afval inzamelen. 

> Meer informatie over omgekeerd inzamelen.

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Met deze belasting worden de kosten gedekt die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

                                                                                                              

 


2024

Vastrecht per perceel (meerpersoonshuishouden)

Vastrecht per perceel (éénpersoonshuishouden)

€  184,56 
       

€  139,92

Vastrecht per perceel bovengrondse verzamelcontainer
BIO-bakje of losse PMD-zakken (meerpersoonshuishouden)

Vastrecht per perceel bovengrondse verzamelcontainer
BIO-bakje of losse PMD-zakken (éénpersoonshuishouden)

€ 205,08


€ 160,44

 

GFT-container 140 liter

€ 0,93

GFT-container 240 liter

€ 1,55

Ondergrondse verzamelcontainer

€ 1,96 per inworp

Voor de overige tarieven kun je de verordening afvalstoffenheffing 2024 raadplegen.

Voor de afvaltarieven van 2023 raadpleeg de verordening afvalstoffenheffing 2023.

 

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan alle huishoudens die de mogelijkheid hebben hun huishoudelijk afval aan te bieden. Ook als je geen huishoudelijk afval hebt of als je nooit afval aanbiedt, ben je verplicht te betalen.

Ben je het niet eens bent met de aanslag, dan kun je binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt je aan de heffingsambtenaar en moet voorzien te zijn van een handtekening.

In je bezwaarschrift moet je minimaal de volgende zaken vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige
  2. De dagtekening van de aanslag
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt
  4. De reden van het bezwaar (de motivering)

Je kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.

Wijst de gemeente je bezwaar af, dan kun je binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer je tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift.

Let er wel op dat je in je beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op het bezwaarschrift.

De afvalstoffenheffing betaal je aan waterleidingmaatschappij Brabant Water. Als je gebruik maakt van automatische incasso, dan gebeurt dit in maandelijkse termijnen. Gebruik je een acceptgiro dan betaal je per kwartaal. Op de jaarafrekening van Brabant Water worden voor de gemeentelijke heffingen codes gebruikt.

De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vastrecht en een variabel deel. Het variabele deel gaat uit van het aantal inworpen in de ondergrondse container en het aantal ledigingen van de GFT containers.

Hieronder tref je de verklaring van de codes aan:

Als je de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, dan kun je mogelijk gebruik maken van een gedeeltelijke kwijtschelding. Kijk hieronder voor meer informatie.

Informatie over kwijtschelding

Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland ben je geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.

Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets. Na het doorgeven van de meterstanden ontvang je van Brabant Water echter wel een eindafrekening over de periode dat u woonachtig bent geweest op het oude adres.

Staat je woning te koop of te huur, dan kun je een verzoek indienen om tijdelijke stopzetting van de afvalstoffenheffing. Voorwaarde is dat er geen sprake is van bewoning en er geen gebruik meer wordt gemaakt van de afvalpas en dat de minicontainers niet meer worden geleegd. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat derden geen oneigenlijk gebruik kunnen maken van de afvalpas en je minicontainers. Als blijkt dat de afvalpas na stopzetting van de afvalstoffenheffing toch nog gebruikt is voor inworpen in de ondergrondse container of dat de minicontainers nog ter lediging zijn angeboden dan krijg je een naheffing  van zowel het vastrecht als de variabele kosten. Als de woning wordt verkocht of verhuurd dan dien je jezelf bij Brabant Water en bij de gemeente af te melden als gebruiker van het pand.

Vragen?

Heb je nog andere vragen over bijvoorbeeld je nota of jaarafrekening? Kijk dan in eerste instantie op de website van Brabant Water bij veel gestelde vragen. Je kunt ook bellen met de klantenservice van Brabant Water: (073) 683 8000.

Heb je een vraag over de afvalstoffenheffing of rioolheffing, neem dan contact op met de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789. 

Laatst bijgewerkt op: 15-01-2024