Extra subsidie voor verduurzaming maatschappelijke vastgoed

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bekend gemaakt dat er meer geld beschikbaar voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de derde subsidieronde. Het subsidieplafond was € 237,5 miljoen. Er komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen (denk aan zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, buurthuizen en culturele instellingen). Voor het primair en voortgezet onderwijs is nog eens € 47 miljoen extra beschikbaar. Het subsidieplafond wordt daarmee in totaal € 452,3 miljoen. Hiermee kan de verduurzaming sneller door meer eigenaren uitgevoerd worden, want de belangstelling is groot.

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je al een aanvraag in voorbereiding? Vraag dan snel je subsidie aan op 3 juni. De belangstelling voor deze regeling is namelijk groot.

Kijk voor meer informatie op:

Laatst bijgewerkt op: 22-05-2024