UPDATE: deze subsidieregeling is verlopen

In 2022 konden maatschappelijke organisaties die een maatschappelijke accommodatie in eigendom in de gemeente Heusden hebben subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen.

Organisaties konden subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor het inschakelen van een energiecoach die een warmtescan opneemt en een adviesrapport opstelt voor mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen.

De subsidie bedroeg 50% van de investeringskosten met een maximum van € 4.000 per aanvraag per kalenderjaar. Aanvragen werden behandeld op volgorde van binnenkomst. De maatregel waarvoor subsidie werd aangevraagd, mocht al zijn uitgevoerd, maar niet vóór 1 januari 2022. De maatregel mocht ook worden uitgevoerd na het indienen van de subsidieaanvraag, maar wel binnen 6 maanden na subsidieverlening.

De subsidieregeling liep tot en met 31 december 2022. De subsidieregeling was niet voor scholen en commerciële partijen!