Vanaf 1 januari 2022 kunnen maatschappelijke organisaties die een maatschappelijke accommodatie in eigendom in de gemeente Heusden hebben (weer) subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen!

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Nieuw is dat in 2022 ook subsidie kan worden aangevraagd voor het inschakelen van een energiecoach die een warmtescan opneemt en een adviesrapport opstelt voor mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen.

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 4.000 per aanvraag per kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag al zijn uitgevoerd, maar niet vóór 1 januari 2022. De maatregel mag ook worden uitgevoerd na het indienen van de subsidieaanvraag, maar wel binnen 6 maanden na subsidieverlening.

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022, maar op is op. Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen en commerciële partijen!

Aanvragen
Klik op de knop hieronder om de aanvraag te starten. Je opent de aanvraag met DigiD, daarna vul je de gevraagde gegevens in. Een overzicht van de te nemen verduurzamingsmaatregelen is verplicht. Via 'mijn loket' op de website kun je jouw aanvraag volgen en zien wanneer deze in behandeling is genomen en afgerond.

Vraag hier subsidie aan

Klik hieronder voor de voorwaarden en een volledig overzicht van subsidiabele maatregelen:

> Voorwaarden subsidieregeling

> Overzicht subsidiabele maatregelen