Sinds 1 augustus 2020 kunnen maatschappelijke organisaties die een maatschappelijke accommodatie in eigendom in de gemeente Heusden hebben (weer) subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen!

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag per kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Om in aanmerking te komen voor subsidie mag de verduurzamingsmaatregel nog niet zijn uitgevoerd. De maatregel moet binnen 6 maanden na subsidieverlening worden uitgevoerd. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2021, maar op is op. Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen en commerciële partijen!

Aanvragen
Klik hieronder voor de voorwaarden en een volledig overzicht van subsidiabele maatregelen

Voorwaarden subsidieregeling
Overzicht subsidiabele maatregelen

Klik op de knop hieronder om de aanvraag te starten. Je opent de aanvraag met DigiD, daarna vul je de gevraagde gegevens in. Een overzicht van de te nemen verduurzamingsmaatregelen is verplicht. Via 'mijn loket' op de website kun je jouw aanvraag volgen en zien wanneer deze in behandeling is genomen en afgerond.

Vraag hier subsidie aan