Toeristenbelasting

Verhuur je kamers, ligplaatsen in de haven of kampeerruimte aan overnachtende toeristen?   Dan moet je dit melden bij de gemeente. In de gemeente Heusden wordt namelijk toeristenbelasting geheven. Start je een hotel, Bed and Breakfast (B&B) of (mini)camping dan moet je naast het aanvragen van de benodigde vergunningen ook een melding maken bij de gemeente. Vul het onderstaande formulier en stuur dit op per mail naar info@heusden.nl of per post naar de gemeente Heusden. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Hieronder vind je de bedragen die je per nacht doorberekent aan jouw gasten die niet woonachtig zijn in onze gemeente.

Overnachting in een hotel   € 2,10 per nacht, per persoon

Overnachting in een B&B, vakantieonderkomen, particuliere vakantieonderkomen
en groepsaccommodatie

€ 1,60 per nacht, per persoon

Overnachting in een mobiel kampeeronderkomen op een camping, minicamping of aanleghaven

€ 1,10 per nacht, per persoon

De gemeente heft de toeristenbelasting op basis van het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijven in de accommodatie.

De gemeente verstrekt kosteloos een nachtverblijfregister of verblijfregister aan ondernemers die zich geregistreerd hebben via het registratieformulier recreatief (nacht)verblijf. Binnen vier weken na afloop van het belastingjaar stuurt de gemeente een uitnodiging aan de ondernemer om de aantallen uit het nachtverblijfregister of verblijfsregister aan te leveren.

De gemeente behoudt zich ten allen tijde het recht voor alsnog een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzenden, dan wel, bij gebrek aan een aangifte door de ondernemer, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en met een ambtshalve geschatte grondslag de aanslag op te leggen. 

Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Disclaimer: Aan het melden van een verblijfsaccommodatie in het kader van de toeristenbelasting zijn geen andere rechten te ontlenen. Of er wordt voldaan aan wettelijke voorschriften zoals de Bouwverordening, Woningwet, de Brandveiligheidseisen en/of de (gebruiks)voorschriften van het bestemmingsplan en of de verblijfsaccommodatie is toegestaan wordt in het kader van het verzoek om informatie over toeristenbelasting niet getoetst.

Laatst bijgewerkt op: 12-01-2024