Elektrisch rijden en opladen

Steeds meer mensen rijden elektrisch. In Heusden stimuleren we dit. Elektrisch rijden is een stuk duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Door elektrisch te rijden draag je bij aan een schonere en stillere omgeving.

Daarom breiden we het aantal openbare laadpalen uit.
Inwoners en ondernemers uit Heusden konden tot 19 juli 2022 reageren op 32 voorgestelde nieuwe locaties voor het opladen van elektrische auto’s via een enquête.
We hebben 90 reacties ontvangen waarvan het grootste deel erg positief. Nogmaals bedankt voor iedereen die heeft meegedacht!
In de afgelopen weken hebben we de reacties zorgvuldig afgewogen. Met als resultaat dat er van de 32 voorgestelde locaties er vier locaties zijn veranderd en twee locaties zijn vervallen.

Voor de overgebleven 30 locaties hebben we op 5 september een verkeersbesluit gepubliceerd.

In samenwerking met Vattenfall plaatsen we zo’n 65 laadpalen in twee fases.  In maart 2022 is een enquête uitgezet voor fase 1. Via deze enquête konden inwoners en ondernemers meedenken over de laadlocaties. In fase 1 zijn 31 locaties definitief aangewezen. Deze vind je hier. Vattenfall heeft gepland om de laadpalen tussen week 30 en week 40 te plaatsen.

Fase 2
Ook voor fase 2 maakte Vattenfall in samenwerking met de gemeente een kaart met 32 nieuwe locaties. Hierop kon je tot en met 19 juli 2022 reageren via een enquête. Met als resultaat dat er van de 32 voorgestelde locaties er vier locaties zijn veranderd en twee locaties zijn vervallen. Voor de overgebleven 30 locaties hebben we op 5 september een verkeersbesluit gepubliceerd. Dit kun je hier vinden.

Het betreft de volgende locaties:
Vlijmen: Heistraat, Multatulistraat, Passepartout, Thorbeckeplein, Da Costastraat, Albert Verweijstraat, Vondelstraat, Nicolaas Beetsstraat, Rembrandtstraat, Das (achter Egel 4) en Theodoor van Thuldenstraat;

Drunen: Zonnebloemlaan, Irissenstraat, Vermeerplantsoen, Schubertstraat, De Biesbosch, Prinses Beatrixstraat, De Lek, Wilhelminastraat, Mesdagplein, Van Marnixstraat, Van Houtenstraat, De Werf, Rooseveltstraat, Laan van Nieuw-Zeeland en Achterstraat;

Nieuwkuijk: Onsenoortsestraat;

Oudheusden: Steenweg;

Heusden: Lombardstraat en Scheepswerf.

 

Deze regels worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl/
 

Bezwaar: 5 september 2022 tot en met 16 oktober 2022

 

Inwoners en ondernemers uit Heusden konden reageren op de zorgvuldig gekozen locaties voor het opladen van elektrische auto’s via een enquête. Dit kon tot en met 19 juli 2022. De enquête is nu helaas gesloten.

Vanaf 20 juli verzamelen en analyseren we alle reacties. We wegen dan zorgvuldig af wat dit betekent voor de 32 laadlocaties. Het resultaat van deze definitieve beoordeling van de laadlocaties verwerken we in een verkeersbesluit. We publiceren het besluit op www.officielebekendmakingen.nl. Op de informatiepagina Nu & Morgen kondigen we het besluit aan.

Heeft het nieuws van het volle elektriciteitsnet invloed op de plaatsing van laadpalen?
Nee, publieke laadpalen worden middels een kleine aansluiting aan het elektriciteitsnetwerk gekoppeld. De nieuwe maatregelen gelden alleen voor grootzakelijke aansluitingen. 

Wat heeft de gemeente Heusden geregeld voor elektrische rijders?
In de gemeente zijn openbare laadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Ze staan verspreid door de kernen. Voor een overzicht van alle laadpalen kun je bijvoorbeeld terecht op de website van www.oplaadpalen.nl

Een laadpas kun je hier aanvragen. De laadpalen zijn geen eigendom van de gemeente, maar van commerciële aanbieders. Via deze aanbieders ontvang je een rekening voor het gebruik van de laadpaal.

Bewoners en bedrijven met eigen parkeerplaatsen dienen zelf een laadvoorziening te realiseren. Dit kun je zelf regelen met een installatiebedrijf.

Voor Verenigingen van Eigenaren met eigen parkeerplaatsen is er informatie beschikbaar op de website www.vveladen.nl

Hoe kan ik een laadpaal aanvragen?
Op dit moment heeft de gemeente voor het plaatsen van laadpalen afspraken met Vattenfall. Rijd je elektrisch of ga je elektrisch rijden? Dan kun je bij Vattenfall een openbare laadpaal aanvragen. 

Meer informatie over Vattenfall en het aanvragen van openbare laadpalen vind je op de website van Vattenfall. Na beoordeling van de aanvraag door Vattenfall gaat deze naar de gemeente. Na goedkeuring neemt de gemeente een verkeersbesluit. Als er geen bezwaar wordt gemaakt geeft de gemeente akkoord en zorgt Vattenfall  daarna voor het plaatsen en het onderhoud van de laadpaal. De periode van aanvraag tot plaatsing duurt ongeveer 20 weken.

Wat zijn de tarieven van Vattenfall voor het elektrisch opladen van mijn auto?
Kijk hier voor de actuele tarieven.

Wie bepaalt of er een laadpaal komt?
Dat doen wij samen met onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. In onze gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst. Vattenfall InCharge en onze gemeente bepalen waar een laadpaal komt. Vattenfall InCharge let er vooral op of er voldoende laadmogelijkheden zijn.

Waarom zijn de laadpunten niet evenredig verdeeld door de gemeente?
Vattenfall bepaalt op welke plekken er publieke laadbehoefte wordt verwacht. Dit bepalen ze mede door te kijken naar het aantal huizen dat geen eigen parkeervoorziening heeft. Dat zorgt ervoor dat je in sommige wijken en kernen meer laadpunten kunt vinden dan in andere.

Hoe wordt de locatie van de laadpaal bepaald?
Ook dat doen wij samen met onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge. In onze gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een openbare laadpaal bij mij in de buurt?
Je kunt een aanvraag doen voor een laadpaal in de nabijheid van jouw woon- of werkplek. Hiervoor wordt een aantal voorwaarden gesteld:

  • Je hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een (parkeer)garage, oprit of parkeerplaats in eigendom.
  • Je woont of werkt in de gemeente Heusden en kunt dat aantonen.

Wanneer er al een laadpaal binnen 300 meter van jouw woon- of werkplek staat kun je worden verwezen naar deze laadpaal.

Neem contact op met Vattenfall voor meer informatie. 

Aan welk eisen moet de locatie voor elektrische laadpaal voldoen?

  • De locatie ligt op grond in eigendom van de gemeente.
  • Laadpalen worden alleen geplaatst bij bestaande parkeervakken.
  • De locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.
  • Binnen 300m reële loopafstand van (toekomstige) vraag vanaf het woon- of werkadres van bewoners of forenzen.
  • Binnen 25 meter van bestaande laagspanningsnet. 

Kan ik subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrisch voertuig of laadpunt?
Koop of lease je een volledig elektrische personenauto? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) van het Rijk. Klik hier om daar meer over te lezen.

Voor wie is de openbare laadpaal?
De laadpaal kan door iedereen gebruikt worden die elektrisch rijdt. Wel verzoekt de gemeente bewoners met een eigen parkeergelegenheid op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren. Dit is vaak voordeliger en voorkomt dat onnodig openbare laadplekken worden bezet.

Krijg ik een gereserveerde parkeerplaats bij een laadpaal?
Nee, alle laadpalen in de openbare ruimte zijn door iedereen te gebruiken. De parkeervakken zijn uitsluitend voor het opladen van elektrische auto's. Daar staat een bord bij.

Zorgt de plaatsing van een laadpaal op een parkeerplek voor extra parkeerdruk?
Nee in principe niet. Het aantal auto’s in de buurt neemt namelijk niet toe. Elektrische auto’s zullen in de toekomst de benzineauto’s vervangen. Op het moment dat een elektrische auto aan het opladen is, zal er elders in de wijk/straat een parkeerplek vrijkomen.

De gemeente reserveert eerst één parkeerplek voor elektrische voertuigen. We kijken aan de hand van het gebruik van de laadpaal of het nodig is om uit te breiden met een tweede parkeervak.

Mag ik met een niet-elektrische auto parkeren bij een laadpunt?
Nee, dat mag niet. Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft dat de parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Dus je kunt er ook niet parkeren als jouw auto niet aan het opladen is.

Geldt het betaald parkeren ook op een parkeerplek met laadpaal?
Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een betaald parkeren zone, dan betaal je gewoon parkeerkosten. Dat gaat niet automatisch via de laadpas. Het huidige parkeerbeleid verandert niet.

Heb ik ook een parkeervergunning nodig op een parkeerplaats met laadpaal?
Ja, als de parkeerplaats zich bevindt in een vergunningszone, dan heb je gewoon een parkeervergunning nodig. Het huidige parkeerregime verandert niet.

Mag ik vanuit mijn woning een laadkabel leggen naar een openbare parkeerplek?
Nee, dat is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Je riskeert een boete wanneer je dit wel doet.

Hoe weet ik waar laadpalen gaan komen?
Voordat een laadpaal wordt geplaatst neemt de gemeente hierover een verkeersbesluit. Daarmee reserveren we parkeervakken voor elektrisch laden. De besluiten die de gemeente neemt, vind je op de website www.officielebekendmakingen.nl. Je kunt je hier aanmelden voor de e-mailservice; je blijft dan op de hoogte van berichten over jouw buurt.  

Het is mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken. 

Ik wil een eigen laadpunt plaatsen, mag dat?
Op eigen terrein mag je een laadpunt plaatsen. Het is niet toegestaan in de openbare ruimte een eigen laadpaal te plaatsen. Als je geen parkeerplek op eigen terrein hebt, kun je een openbare laadpaal aanvragen. Meer informatie over Vattenfall en het aanvragen van openbare laadpalen vind je op de website van Vattenfall.  

Is jouw parkeerplaats onderdeel van een Vereniging van Eigenaren? Kijk dan op de www.vveladen.nl voor informatie over het realiseren van een laadpunt.

Ik kan mijn auto niet opladen, omdat laadplekken bezet worden door niet-elektrische auto’s. Wat kan ik hier tegen doen?
Bij de parkeerplaats staat een verkeersbord dat aangeeft welke parkeerplaats alleen bestemd is voor een elektrische auto die oplaadt. Als daar een niet-elektrische auto geparkeerd is kun je een melding maken bij de gemeente via 073-5131789 en info@heusden.nl

Wat moet ik doen bij een storing op een openbare laadpaal?
Bel het storingsnummer op de laadpaal of geef de storing door via de Vattenfall InCharge app. De storing wordt dan zo snel mogelijk verholpen. 

Met welke snelheid kan ik bij de laadpaal laden?
De Alfen Twin heeft een laadvermogen tot 11 kW. De werkelijke snelheid waarmee je gaat laden hangt af van het type auto. De laadpaal geeft het hoogst mogelijke beschikbare vermogen, mits de auto op die snelheid kan laden.

Wat kan ik doen als de laadpaal vaak bezet is?
Maak hiervan een melding via de Vattenfall InCharge app

Kan er een extra parkeervak worden gemaakt voor de openbare laadpaal?
Nee, we maken geen nieuwe parkeervakken voor het plaatsen van laadpalen.

Kunnen er meer openbare laadpalen komen in Geerpark?
We hebben hiervoor twee aanvragen van inwoners in behandeling. Daarnaast wordt in fase 2 gekeken in hoeverre er daarnaast nog meer nodig zijn.

Kunnen er meer openbare laadpalen komen in vesting Heusden?
In fase 2 gaan we in samenspraak met de buurtcoach onderzoeken welke locaties geschikt zijn voor een laadpaal. In ieder geval zal er in fase 2 één worden voorgesteld op de parkeerplaats aan de Steenweg.

Waarom is er maar 1 vak/aansluiting beschikbaar na de plaatsing van de openbare laadpaal en niet 2.
We willen niet onnodig parkeerplaatsen reserveren voor het opladen. Wanneer Vattenfall ziet dat er voldoende laadbehoefte is, wordt ook de tweede plek/aansluiting geactiveerd. Merk je dat een laadpaal steeds bezet is, neem dan contact op met Vattenfall. Voor contactgevens: https://www.vattenfall.nl/klantenservice/contact/

Heb je een andere vraag?
Je kunt jouw vraag mailen naar info@heusden.nl of telefonisch contact opnemen met (073) 513 1789.