Honden houden

De gemeente Heusden heeft een hondenbeleid opgesteld met duidelijke regels. Zo weet je wat wel en niet kan bij het uitlaten van een hond. Wist je dat hondenpoep op de straat het meest overlast geeft in Nederland? Samen kunnen we dit voorkomen! De regels lees je hieronder of in de folder. Klik hier om de folder te openen. 

  • Binnen de bebouwde kom ruim je overal de poep van jouw hond op;

  • Tijdens het uitlaten heb je altijd iets bij waarmee je de hondenpoep kunt opruimen zoals een plastic zakje of hondenpoepgrijper;

  • Binnen de bebouwde kom is jouw hond altijd aangelijnd. Op een hondenuitrenveld mag jouw hond loslopen;

  • Je mag een hond alleen uitlaten op plekken waar het is toegestaan. Dus niet op een speelplaats, speelweide of in een zandbak voor kinderen;

  • Hondenpoep mag niet in het riool worden weggegooid;

  • Je betaalt ieder jaar hondenbelasting.

  • Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 3 honden houden. Wil je meer honden houden dan heb je hiervoor een ontheffing nodig. Klik hier voor meer informatie.

Overtreed je de regels? Dan kun je hiervoor een boete ontvangen. 

Kaart met komgrenzen gemeente. 

In verschillende wijken zijn hondenuitrenvelden ingericht. Hier kun je jouw hond los laten lopen. Ook op de hondenuitrenvelden geldt de opruimplicht. Je kunt de uitwerpselen van jouw hond in de daarvoor bestemde hondenpoepcontainer gooien.

Je vindt de hondenuitrenvelden in:

Vlijmen:
Zuiderpark (langs de Nassaulaan)
Burg Zwaansweg (nabij Sportcentrum Die Heygrave)
Borredreef (achter/naast huisnr 9)
Priemsteeg (nabij skateramp0

Drunen:
Kastanjelaan
Bachstraat / hoek Verdistraat
Beethovenlaan / Sweelinckstraat
Breeveldpark
Zonnebloemlaan
Van Houtenstraat
Vermeerplantsoen
Dillenburgpark

Haarsteeg:
Ambrosiushof

Oudheusden
Margrietstraat / Oranjelaan

Geschikte locaties voor een hondenuitrenveld?
Nieuwe hondenuitrenvelden zijn alleen mogelijk op eigen initiatief van de inwoners én met draagvlak in de omgeving/wijk. Je kunt bijvoorbeeld samen met buurtgenoten een locatie zoeken waarvan jullie denken dat deze geschikt is als hondenuitrenveld. Het is daarbij vooral belangrijk dat je zorgt voor voldoende draagvlak in de omgeving. Uit ervaring is namelijk gebleken dat bij de aanleg van een hondenuitrenveld het zogenaamde NIMBYeffect (Not In My Back Yard) optreedt. Iedereen, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters, juichen de aanleg van voorzieningen toe. Men onderschrijft dat dergelijke voorzieningen het gedrag van hondenbezitters kan beïnvloeden. Daar staat tegenover dat niemand een dergelijke voorziening in de nabijheid van zijn eigen woning of achtertuin wil hebben. Een hondenuitrenveld kunnen wij alleen aanleggen met jouw hulp. Als je aantoont dat er voldoende draagvlak is voor de aanleg van een hondenuitrenveld op de door jouw beoogde locatie, bekijken wij samen wat de mogelijkheden zijn.

Binnen de bebouwde kom ruim je altijd de hondenpoep op. Tijdens het uitlaten heb je altijd iets bij waarmee je de hondenpoep kunt opruimen zoals een plastic zakje of hondenpoepgrijper.

Om je te helpen bij deze opruimplicht, staan er in de hele gemeente speciale hondenpoepcontainers waar je de zakjes met hondenpoep weg kunt gooien. Het is niet de bedoeling om de hondenpoep los in de container te gooien. De gemeente levert geen hondenpoepzakjes. De containers herken je aan de speciale sticker op de voorkant. Zijn er op jouw uitlaatroute te weinig hondenpoepcontainers neem dan contact op met gemeente. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden.

Waarom moet ik de hondenpoep opruimen?
Hondenpoep zorgt, net als zwerfafval, voor een vies straatbeeld en is ergernis nummer 1 in Nederland. Ook in de gemeente Heusden is hondenpoep een grote bron van ergernis. Uit de wijkatlas 2013 blijkt dat hondenpoep in alle kernen hoog scoort als het gaat om overlast. Bovendien is hondenpoep behalve vies en onhygiënisch, in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet worden met de hondenspoelworm.

Als ik hondenpoep moet opruimen (binnen de bebouwde kom) waar betaal ik dan nog hondenbelasting voor?
Iedere hondenbezitter in de gemeente Heusden betaalt hondenbelasting. De opbrengsten daarvan worden door de gemeente ingezet om voorzieningen zoals hondenuitrenvelden en hondenpoepcontainers in stand te houden. Ook worden de kosten voor communicatie en handhaving rondom het hondenbeleid betaald.

Waarom ruimt de gemeente de poep niet op?
De gemeente vindt dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Om hondenbezitters bij deze klus te helpen, staan er in de gemeente diverse hondenpoepcontainers.

Kan ik vrijstelling krijgen van de opruimplicht?
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft alleen de eigenaar of houder van een hond, die zich vanwege zijn handicap of beperking door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden, vrijgesteld is van de opruimplicht. Er zijn ook opruimmiddelen te koop waarbij het minder nodig is om te bukken bij het opruimen van de hondenpoep.

Hoe kom ik aan hondenpoepzakjes?
Hondenpoepzakjes zijn in verschillende winkels verkrijgbaar. Maar je kunt natuurlijk ook een gewoon plastic (boterham)zakje gebruiken.

Waarom verstrekt de gemeente geen hondenpoepzakjes?
Het aanschaffen van middelen om de hondenpoep op te ruimen vindt de gemeente een verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf. Om deze reden worden er geen houders met poepzakjes geplaatst. Bij het verstrekken van poepzakjes in de openbare ruimte is daarnaast het risico aanwezig dat mensen de zakjes uit de houder trekken en op straat gooien, waardoor de omgeving wordt vervuild met zwerfafval.

Waar gooi ik de uitwerpselen weg?
Je kunt de uitwerpselen weggooien in de speciaal daarvoor bestemde hondenpoepcontainer. Gooi de uitwerpselen niet in de bosjes, in de straatput of in het water.

Wat kan ik doen als er plekken in de wijk zijn waar hondenpoep vaak niet wordt opgeruimd?
Als je ziet dat hondenbezitters de poep niet opruimen, dan kun je hen daar vriendelijk en beleefd op aanspreken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je het vies vindt en niet in de poep wilt trappen. Of dat jouw kind er loopt of voetbalt en je het vervelend vindt als hij of zij met poep aan de schoenen thuis komt. En je kunt wijzen op de hondenpoepcontainers die speciaal zijn neergezet om de poep(zakjes) in te doen.

Kan er meer worden gehandhaafd door de gemeente?
Gemeentelijke handhavers controleren regelmatig, maar de overtreding vindt in een zeer kort tijdsbestek plaats. Achteraf kan niet meer worden opgetreden door het uitschrijven van een boete. De gemeentelijke handhaver moet de overtreding feitelijk constateren.

Ik ervaar veel overlast van katten(poep), waarom heft de gemeente geen kattenbelasting?
De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Kattenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen. Overigens is in de wet bepaald dat de eigenaar van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. De gemeente kan echter weinig doen tegen kattenoverlast. De reden hiervoor is dat de kattenoverlast zich meestal afspeelt op eigen terrein en niet in de openbare ruimte (zoals bij honden wel het geval is). Je kunt een eigenaar van een kat waar je last van hebt wel zelf aanspreken. Gemeentelijk toezicht is hier niet mogelijk. Er moet dan eerst aan de hand van objectieve informatie vast komen staan dat sprake is van overlast. Dan pas kan worden opgetreden.

Ik ervaar veel overlast van paardenpoep, waarom heft de gemeente geen paardenbelasting?
De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Paardenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen. In de wet staat wel dat de eigenaar van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Er moet dan eerst aan de hand van objectieve informatie vast komen staan dat sprake is van overlast. Dan pas kan door de overheid worden opgetreden.

Bij mij in de buurt staan (te) weinig hondenpoepcontainers. Kunnen er hondenpoepcontainers worden bijgeplaatst?
Zijn er bij jouw in de buurt te weinig hondenpoepcontainers? Laat het ons dan weten. Wij bekijken graag samen de mogelijkheden. Op diverse locaties zijn al hondenpoepcontainers bijgeplaatst.

Wat gebeurt er als ik een boete krijg?
De boete is een strafbeschikking die valt onder het strafrecht. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) schrijft een aankondiging van strafbeschikking uit. Het CJIB stuurt de beschikking en int het boetebedrag. Ben je het niet eens met de beschikking, dan heb je twee weken (na dagtekening van de beschikking), de tijd om in verzet te gaan bij de officier van justitie door een bezwaarschrift te sturen naar het CVOM (Centrale verwerking Openbaar Ministerie). Het adres van het CVOM is Postbus 8267, 3503 RG Utrecht.

Waarom geldt er een aanlijnplicht voor de hond?
Sommige kinderen en volwassenen zijn bang voor honden en vinden het niet prettig als honden dicht bij hen in de buurt komen en soms ook tegen hen opspringen. Loslopende honden kunnen ook het verkeer in gevaar brengen of schade aanbrengen aan eigendommen van anderen of aan het milieu. Door de hond aan te lijnen heeft de hondenbezitter de controle over zijn/haar hond en wordt overlast voor anderen voorkomen.

Kan ik vrijstelling krijgen van het losloopverbod?
Op grond van de APV mag alleen een geleidehond of sociale hulphond loslopen. Zowel als deze hond hoort bij iemand die zich vanwege zijn handicap of beperking zich laat begeleiden als wanneer de hond in opleiding is bij een aantoonbaar gekwalificeerd persoon.

Kan er meer worden gehandhaafd door de gemeente?
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) controleren regelmatig, maar de overtreding vindt in een zeer kort tijdsbestek plaats. Achteraf kan niet meer worden opgetreden door het uitschrijven van een boete. De gemeentelijke handhaver moet de overtreding feitelijk constateren.

Wat gebeurt er als ik een boete krijg?
De boete is een strafbeschikking die valt onder het strafrecht . De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) schrijft een aankondiging van strafbeschikking uit. Het CJIB stuurt de beschikking en int het boetebedrag. Als men het niet eens is met de beschikking, heeft men twee weken (na dagtekening van de beschikking), de tijd om in verzet te gaan bij de officier van justitie door een bezwaarschrift te sturen naar het CVOM (Centrale verwerking Openbaar Ministerie). Het adres van het CVOM is Postbus 8267, 3503 RG Utrecht.

Laatst bijgewerkt op: 19-03-2024