HeusdenPas

De gratis HeusdenPas is voor inwoners die het niet zo breed hebben. Ook als je werkt en niet zoveel verdient kun je een HeusdenPas aanvragen. Met deze pas ontvang je verschillende kortingen en voordelen. Met een HeusdenPas heb je per kalenderjaar een budget van € 150 beschikbaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor: een internetabonnement, contributie voor een sportvereniging of een museumjaarkaart. Daarnaast krijg je direct 50% korting op eenmalige activiteiten bij verschillende organisaties, zoals een los kaartje voor het zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Ieder jaar vraag je opnieuw de HeusdenPas aan. 

Aanvragen
Je kunt de HeusdenPas en het KindPakket aanvragen via een aanvraagformulier. Het formulier kun je ook ophalen bij de Bijeenteams of het gemeentehuis Vlijmen. Hulp nodig bij het aanvragen? Bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen of bij het Bijeenteam in Drunen, Oudheusden of Vlijmen helpen ze je graag. Je hoeft geen inkomensstukken aan te leveren. Met het ondertekenen van je aanvraag geef je toestemming om Baanbrekers een inkomenstoets te laten doen

Budget declareren
Iedere HeusdenPas-houder heeft per kalenderjaar een budget van € 150,- beschikbaar. Je kunt hiervoor een declaratieformulier invullen. Eenmaal per jaar checken wij steekproefsgewijs of de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Bewaar alle rekeningen tot en met maart van het volgend kalenderjaar.

Energie besparen
Je kunt ook hulp krijgen met het besparen van energie via de Energiehulp of een Energiecoach. Meer informatie over het verduurzamen van je woning lees je ook op het energieloket van gemeente Heusden

 

HeusdenPas / Kindpakket aanvragen

Declaraties HeusdenPas indienen

Voor kinderen van HeusdenPas-houders, in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, is een KindPakket beschikbaar. Hiermee kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren bespelen. Voor brugklassers is er een schoolpakket beschikbaar.

Het KindPakket bestaat uit de volgende regelingen:

 • het Jeugdfonds Sport;

 • het Jeugdfonds Cultuur;

 • Stichting Leergeld Heusden.

Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden via telefoonnummer 06 479 902 63. Zij zijn op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar of mail naar leergeldheusden@gmail.com.

Secretariaat: Marijnenlaan 62, 5251 SC Vlijmen, lgh.secretaris@gmail.com

> Ga naar de website van Stichting Leergeld Heusden

Je komt in aanmerking voor een HeusdenPas als je voldoet aan één of meerdere punten hieronder:

 • Als je inkomen lager is dan de HeusdenPas-norm die hieronder genoemd wordt;

 • Als je een uitkering hebt van Baanbrekers;

 • Als je een voedselbankpas hebt;

 • Als je kwijtschelding gemeentelijke belastingen krijgt;

 • Als je een schuldhulptraject bij de Kredietbank Nederland hebt

 • Heb je recht op studiefinanciering: dan heb je géén recht op de Heusdenpas.

De bedragen hieronder zijn de normbedragen voor de HeusdenPas. Is het bedrag dat je maandelijks op je bankrekening gelijk aan of lager dan de onderstaande bedragen, dan kom je in aanmerking voor de Heusdenpas. Tarieven vanaf 1 juli 2024. 

Ik ben 20 jaar of jonger en heb geen kinderen

Alleenstaande, indien hij/zij 18, 19 of 20 jaar is€  368,25
Samenwonenden, waarvan beide partners 18 ,19 of 20 jaar zijn€  736,51
Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is€ 1.433,71

 

Jongerennorm met kinderen

Een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar€ 368,25
Samenwonenden, waarvan beide partners 18, 19 of 20 jaar zijn€ 1.162,69
Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is€ 1.859,89

Normen 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd

Een alleenstaande (ouder)€ 1.491,63
Samenwonenden, beiden AOW-gerechtigde leeftijd                                €  2.130,90

Normen AOW-gerechtigden

Een alleenstaande (ouder)€ 1.660,81
Samenwonenden, waarvan (een van) beiden ouder is                        
dan 67 jaar*                 
€ 2.253,37

* De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Ben je geboren na 31 december 1959? Dan is jouw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar. Kijk ieder jaar in januari wat jouw AOW-leeftijd is. Dit kun je nakijken op de website van het SVB:

> AOW-leeftijd check op SVB

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van hoe je je HeusdenPas budget kunt gebruiken:

 • Cursuskosten voor een muziekschool

 • Cursuskosten voor een educatief centrum, een creativiteitscentrum, een volksuniversiteit en dergelijke

 • Internetabonnement

 • Tijdschriftenabonnement

 • Leesmapabonnement

 • Openbare Bibliotheekabonnement

 • Museumjaarkaart

 • Jaarabonnement recreatiepark

 • Contributie ouderenvereniging

 • Contributie Volkstuin

 • Contributie voor een sportschool of sportvereniging

Met de HeusdenPas of KindPas krijg je op vertoon van je pas het hele jaar door direct 50 procent korting op:

Daarnaast krijg je ook direct korting op:

 • 100 procent korting op de boodschappendienst en 50 procent korting op de klussendienst van Bijeen/Contourde Twern.

Verzoek wijziging IBAN Bankrekening-nummer t.b.v. de HeusdenPas

Laatst bijgewerkt op: 09-07-2024