Demonstratie of betoging houden

Voor het houden van een betoging of demonstratie heb je geen vergunning van de gemeente (of de burgemeester) nodig. Als je een betoging of demonstratie op een openbare plaats wilt organiseren, ben je verplicht dit bij de gemeente te melden. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het erg belangrijk dat je de gemeente op tijd van je plannen op de hoogte stelt. Je moet tenminste 48 uur voordat de betoging of demonstratie start de melding doorgeven. 

Een betoging is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk beleefde gedachten, gevoelens of wensen op politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting dient voorop te staan.

Je kunt je plannen via de contactpagina of per post sturen naar:

Gemeente Heusden
Postbus 41
5251 AA Vlijmen

Als je jouw verzoek tot het houden van een betoging of demonstratie te kort van tevoren indient, kan dat een reden zijn voor weigering van het verzoek. Los van vrijheid op openbare betogingen of demonstraties kan de burgemeester voorwaarden verbinden of deze zelfs verbieden als de openbare orde in het gedrang komt.

We ontvangen graag informatie over:

  • Naam en adres van degene die de betoging organiseert;
  • Het doel van de te houden betoging;
  • De datum waarop de betoging plaatsvindt en het tijdstip van aanvang en beĆ«indiging;
  • De plaats(en), voor zover van toepassing, van de start van route en de plaats van beĆ«indiging;
  • Samenstelling van de betoging (voor zover van toepassing);
  • Maatregelen die de organisator van de betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen.

Wat is een betoging?

Een betoging is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk beleefde gedachten, gevoelens of wensen op politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een betoging moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting dient voorop te staan.

Het is van belang tijdig te overleggen met bijvoorbeeld de afdeling Openbare werken, de politie en de brandweer over voorzieningen als dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en wellicht gemotoriseerde begeleiding.

Als u uw verzoek tot het houden van een betoging of demonstratie te kort van tevoren indient (dan wel te laat overlegt met diverse instanties) kan dat een reden zijn voor weigering van het verzoek.