Een 'Bed & Breakfast', ook wel bekend als B&B, is een kleinschalige verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Bij een B&B gaan we in het algemeen uit van het bieden van een overnachtingsmogelijkheid, waarbij van belang is dat de B&B functie ondergeschikt is aan de woonfunctie. 

De gebruiksmogelijkheden van de woning zijn geregeld in een bestemmingsplan. In de meeste bestemmingsplannen is er een regel opgenomen ten aanzien van Bed & Breakfast. Via www.ruimtelijkeplannen.nl is de bestemmingsplan informatie te raadplegen. Als de plannen afwijken van het bestemmingsplan, kun je een principeverzoek aanvragen om in te schatten of je voor jouw (bouw)plannen een vergunning kunt krijgen. Meer informatie vind je via onderstaande link.

> Meer informatie over het doen van een principeverzoek 

Of je een vergunning nodig heeft of vergunningsvrij mag (ver)bouwen kunt u nagaan via het omgevingsloket

Belangrijkste voorwaarden voor een B&B

De belangrijkste voorwaarden voor een B&B zijn:

  • de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de hoofdbebouwing en bijbehorende bijgebouwen. Op sommige locaties geldt ook dat het vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 50 m².
  • het aantal personen ten behoeve van wie de recreatieve verblijfsvoorzieningen wordt uitgeoefend mag niet meer bedragen dan 10;
  • er dient minimaal 1 parkeerplaats per 12 m2 van de onder a genoemde gezamenlijke vloeroppervlakte te worden gerealiseerd op eigen terrein, met uitzondering van de gebieden die zijn opgenomen in de bijlage ‘Overzichtskaart parkeren’ van de beleidsnotitie B&B

Vaak wordt particulier vakantieverhuur aangeduid als Airbnb, dit is niet correct. Airbnb is een platform waarop je als particulier of als bedrijf  kamers of woningen of Bed & Breakfast’s voor tijdelijke logies kunt aanbieden. Het gebruik van particuliere vakantieverhuur van de woning buiten de regels en definitie van een Bed & Breakfast zonder dat daarvoor een ontheffing is verleend is in strijd met de bestemmingsregels.

Bij het opstarten van een Bed & Breakfast moet een melding worden gemaakt bij de gemeente voor toeristenbelasting. Meer informatie hierover vind je via onderstaande link. 

> Meer informatie over toeristenbelasting

RBT De Langstraat is dé marketingorganisatie van en voor regio De Langstraat. Als partner in De Langstraat kun je gebruikmaken van activiteiten en diensten die zij verlenen om gasten te bereiken en verleiden om De Langstraat te bezoeken. Sluit aan bij hét leisure-netwerk van De Langstraat en profiteer van de groei en bloei die we samen creëren. Klik op de links hieronder voor meer informatie over RBT De Langstraat of de mooie omgeving.  

> Zakelijke informatie RBT De Langstraat

> Informatie voor gasten

Omdat wij de ontwikkeling van Bed & Breakfast’s in onze gemeente toejuichen, is in 2009 de Beleidsnotitie Bed & Breakfast vastgesteld. In 2012 heeft een korte evaluatie van dit beleid plaatsgevonden, naar aanleiding hiervan is de beleidsnotitie aangepast. 

beleidsnotitie B&B

Op onderstaande websites vind je handige informatie en stappenplannen wat jou als ondernemer gaat helpen bij de opstart van je onderneming.

> Kamer van Koophandel

> Station 88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

Vragen?
Neem dan contact op met Lizanne Vos of Nicoline van Hees, MogelijkMakers gemeente Heusden, telefoon: (073) 5131 789 / e-mail: ondernemers@heusden.nl.