Vijfhoevenlaan

Hoe de Vijfhoevenlaan er straks uit komt te zien weten we nog niet. Wel weten we dat deze straat in de toekomst de nieuwe toegang en gebiedsontsluitingsweg van Vlijmen en woonwijk De Grassen wordt. Deze wordt gerealiseerd en in gebruik genomen voordat de oostelijke aansluiting in gebruik wordt genomen en afrit 44 van de A59 wordt afgesloten. Wij zijn vorig jaar vroegtijdig gestart met de inwonersparticipatie over de herinrichting van de Vijfhoevenlaan, vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). 

 Via de onderstaande link 'meedenken' vind je meer informatie over het schetsontwerp van de Vijfhoevenlaan en het proces.