Hoe de Vijfhoevenlaan er straks uit komt te zien weten we nog niet. Wel weten we dat deze straat in de toekomst de nieuwe toegang en gebiedsontsluitingsweg van Vlijmen en woonwijk De Grassen wordt. Deze wordt gerealiseerd en in gebruik genomen voordat de oostelijke aansluiting in gebruik wordt genomen en afrit 44 van de A59 wordt afgesloten.

Wij starten vroegtijdig met de inwonersparticipatie over de herinrichting van de Vijfhoevenlaan, vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat  (GOL) Dit doen we zodat we de belangen van de inwoners van Vlijmen en van de direct omwonenden voldoende aandacht kunnen geven. Met de daadwerkelijke werkzaamheden voor de herinrichting van de Vijfhoevenlaan wordt uiteraard nog niet gestart. Hiermee kunnen we pas starten als er duidelijkheid is over de plannen van GOL, nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.

Denk met ons mee!
Wij vinden het belangrijk om jullie wensen en ideeën over de herinrichting van de Vijfhoevenlaan te horen. Daarom nodigen we u uit om uw mening te geven door een online enquête in te vullen. Hierin stellen wij u een aantal vragen over uw ervaring en mening rondom de verkeerssituatie in het gebied Vijfhoevenlaan.
Tip: maak de enquête op uw computer. Dit geeft de beste leesbaarheid met de vragen op kaart. Uw antwoorden blijven bewaard tot u de enquête heeft afgerond, tenzij u cookies verwijderd. U kunt de enquête dus ook op een later moment afronden. 

Invullen online enquête Vijfhoevenlaan

Vul hier de enquête in!

Deze enquête is in te vullen tot en met 27 januari 2021.

Hulp nodig?
Heeft u moeite met het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen met Senna Heijnen, beheerder Maptionnaire van Bureau Kragten via (088) 33 66 126 en zij helpt u graag verder.

Hieronder ziet u een afbeelding van het herinrichtingsgebied Vijfhoevenlaan.

Om direct op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Vijfhoevenlaan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief. 

Ook kunt u via deze pagina op de hoogte blijven van de hoofdlijnen rondom het project en proces. 
 

Met de uitkomst van de enquête, welke loopt tot en met 27 januari 2021 gaan we aan de slag voor een eerste schetsontwerp. Deze zal in een later stadium hier te zien zijn. Uiteraard kunt u hierover later ook nog meedenken. Hiervoor willen we een klankbordgroep instellen, waarbij wij onze ideeën voorleggen. Hoe we deze precies vorm gaan geven is afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus. Uiteraard kunt u ook aan vervolgsessies deelnemen. Als u hier interesse in heeft, kunt u op het einde van de online enquête uw e-mailadres invullen. Wij zullen u dan benaderen voor het vervolgproces.

 

Contact
Heeft u vragen over het project of proces? Neem dan contact op met Rick Dusée projectleider gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89 of met Senna Heijnen van bureau Kragten via (088) 33 66 126. Of per e-mail via info@heusden.nl onder vermelding van ‘Herinrichting Vijfhoevenlaan’.  

Meer informatie
> Woonwijk de Grassen in Vlijmen

> Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

> Verkeer in Heusden