Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

> Kijk hier op de website van GOL voor meer informatie.

> Nieuwsbericht 26 juli 2022
De Omgevingsdienst Brabant-Noord heeft op 25 juli 2022 een vergunning Wnb (Wet natuurbescherming) verleend aan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De vergunningaanvraag lag van 27 mei tot en met 8 juli ter inzage.

> Nieuwsbericht 15 juli 2022
Provinciale Staten hebben op 15 juli 2022 het aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vastgesteld. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet om de realisatie van het plan mogelijk te maken.

> Nieuwsbericht 12 mei 2022
Het provinciebestuur legt een aangepast Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor aan Provinciale Staten. De aanpassingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak over het PIP van de Raad van State.

> Nieuwsbericht 24 november 2022 
Woensdag 24 november deed de Raad van State een tussenuitspraak over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. Je kunt ook een vraag stellen op de website van GOL.
De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen.