Nieuwbouw scholen Oudheusden

Het nieuwe schoolgebouw voor basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en kinderopvang Mikz is opgeleverd!

De oude schoolgebouwen zijn gesloopt. Het is de bedoeling dat op deze locatie een nieuwe multifunctionele accomodatie (MFA) komt. De plannen zijn hiervoor in voorbereiding. De bouw van de MFA is nog niet begonnen!

Op het terrein kan er nu tijdelijk geparkeerd worden.

Op vrijdag 6 oktober is het nieuwe gebouw van SBO De Leilinde, BS De Dromenvanger en kinderopvangorganisatie MIKZ opgeleverd. Onder toeziend oog van de schoolbestuurders hebben de diverse toekomstige gebruikers een rondleiding gekregen door het nieuwe gebouw.

De kinderen mochten voor het eerst hun nieuwe lokalen 'uitproberen'. Nu het pand opgeleverd is, wordt de buitenruimte in orde gemaakt en starten de gebruikers met het inrichten van de ruimtes. In de herfstvakantie verhuizen de gebruikers naar het gebouw. Na de herfstvakantie kunnen de leerlingen, leraren en de kinderopvang het nieuwe gebouw echt in gebruik gaan nemen. 

Een foto-verslag van alle werkzaamheden bij schoolgebouw in Oudheusden vind je hier.

Wil je de e-mailnieuwsbrieven teruglezen? Dat kan via de links hieronder. 

Bewonersbrieven

 • Op 25 mei 2022 verstuurden we aan direct omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.
 • Rond 17 februari 2022 ontvingen ruim 130 omwonenden van de scholen in Oudheusden deze bewonersbrief.

De belangrijkste mijlpalen in het project zijn weergegeven in een visual.

> Bekijk de visual hier

De sloop van het tweede deel van het gebouw (waar nu basisschool De Dromenvanger zit) wordt pas ná de oplevering van het nieuwe gebouw aangepakt.

Hoe komt het nieuwe gebouw eruit te zien?
Het wordt een compact modern gebouw dat bestaat uit twee verdiepingen. Het krijgt een frisse uitstraling door het gebruik van natuurlijke kleuren: wijnrode bakstenen en een zinken band rondom het gebouw. De kozijnen kleuren roodbruin. De dichte panelen van de buitenkozijnen krijgen accentkleuren uit de drie logo's van de scholen en kinderopvang.

Het pand gaat voldoen aan de modernste eisen met een uitstekend werkend ventilatie- en aardgasvrij verwarmingssysteem. Met zonnepanelen op het dak, krijgen de leerlingen in de nabije toekomst les in een bijna energie neutraal gebouw.

> Bekijk een impressie van de Noordwest gevel
> Bekijk een impressie van de West gevel
> Bekijk een impressie van de Zuidwest gevel
> Bekijk hier de presentatie van Frencken Scholl Architecten aan de gebruikers van de nieuwbouw Oudheusden: ontwerp, interieur, exterieur en materiaal - 12 januari 2022

Het nieuwe gebouw komt op de plaats van De Leilinde. De entrees van de scholen en Mikz zijn gericht naar de Steenweg. Ook aan de andere zijde komt een ingang voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat er straks aan de Kasteellaan geen entree komt zoals nu het geval is. De buitenspeelplaatsen grenzen straks aan de groene driehoek aan de Steenweg en de Kasteellaan.

> Bekijk hier de situatieschets van het nieuwe gebouw

Een nieuw gebouw met deze functies staat er niet ineens. Daar gaan heel wat stappen aan vooraf. De afgelopen periode zijn al veel stappen gezet. De resultaten hiervan op een rijtje:

 • Programma van Eisen vastgesteld (april 2020)
 • Architect gekozen: Frencken Scholl Architecten (juni 2020)
 • Workshops met teams van scholen en kinderopvang om mee te denken over ruimtes en materialen ontwerp gebouw (Gedurende het gehele ontwerpproces van juni 2020 tot en met juli 2021)
 • Ontwerp van het gebouw vastgesteld: Definitief ontwerp – april 2021 en Technisch ontwerp  (september 2021)
 • Alle voorbereidende onderzoeken (zoals ecologisch flora en fauna en milieutechnisch onderzoek) zijn succesvol afgerond
 • Aanbestedingsprocedure:  ontvangst en beoordelen van offertes van aannemers (december 2021)
 • Aanbestedingsprocedure: Aannemer Klaassen Groep gaat zowel de sloop als de bouw uitvoeren (februari 2022)
 • Start voorbereidingen sloopwerkzaamheden (februari 2022)
 • Voorstel over ophogen krediet nieuwbouw basisscholen Oudheusden - collegevergadering en raadsinformatiebrief 1 februari 2022
 • Omgevingsvergunning is onherroepelijk
 • De sloop van het linkerdeel van het schoolgebouw in Oudheusden is voltooid. Dit is de plek waar voorheen de SBO Daltonschool De Leilinde stond (30 mei - 29 juni 2022)
 • Start bouw: op 21 juli 2022 is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe gebouw.
 • Alle mijlpalen die daarna volgden, zijn verwoord in de verzonden e-nieuwsbrieven die je hieronder vindt onder het kopje 'nieuwsbrieven'.
 • Contactpersonen voor vragen van ouders, leerlingen, leraren:
  Dick Barghoorn, directeur Daltonschool SBO De Leilinde via telefoon: 0416 339 483 en emailadres: sbodeleilinde@wvoranje.nl
  Elly Sebregts, directeur De Dromenvanger via telefoon: 0416-665144 en emailadres: info@bsdedromenvanger.nl
 • Contactpersoon voor vragen van omwonenden: gemeente Heusden. We zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (073) 513 17 89 en via info@heusden.nl

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Via de blauwe knop 'aanmelden nieuwsbrief' op deze webpagina kun je je aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief over nieuwbouw scholen Oudheusden.

  Meer informatie over andere projecten in Oudheusden?
  Hier vind je een kaart van de andere projecten waar de gemeente Heusden, Woningcorporatie Woonveste en/of andere partijen momenteel aan werken, of die daar op korte termijn gepland staan in Oudheusden.

  Aanmelden nieuwsbrief

   

   

  Aan de impressies en de visual kunnen geen rechten worden ontleend.

  Laatst bijgewerkt op: 21-03-2024