De Gorsen

In Elshout wordt volop gebouwd in de nieuwe woonwijk De Gorsen. De Gorsen is een gebied van circa 5 hectaren groot en ligt tussen de Mayweg in het zuiden en de Kerkstraat in het noorden. 

In 2018 is Tankens Projectontwikkeling BV gestart met bouw van deze nieuwe woonwijk, een woonwijk met een breed scala aan woningtypen. Het gaat om de ontwikkeling van in totaal 115 woningen. In 2019 zijn de eerste woningen van de projecten Weidegors en Kuifgors opgeleverd. Dit betreft rijwoningen, 2^1 kapwoningen, een vrijstaande woning en levensloopbestendige woningen. In 2020 zijn er ook 10 rug-aan-rugwoningen opgeleverd ten behoeve van de verhuur.

Inmiddels is er gestart met de tweede fase, waarin 25 woningen worden gerealiseerd. Op dit moment (mei 2024) worden de projecten Kuifmees en Weidemees gerealiseerd. Het project Kuifmees bestaat uit 7 levensloopbestendige woningen, het project Weidemees bestaat uit 8 rijwoningen. De woningen van deze recente projecten Kuifmees en Weidemees zullen in 2024 volledig gerealiseerd zijn.

Als nieuwste aanvulling op deze woonwijk worden 10 praktische en comfortabele rug-aan-rugwoningen van het project Roodmees gebouwd. In de 2e helft van 2024 wordt gestart met de bouw van het project Roodmees. De verkoop voor dit project is inmiddels gestart.

Jan van Wijckstraat
Van der Aa Projecten BV gaat 15 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkelen. Het gaat om 10 starterswoningen onder CPO en 5 seniorenwoningen. Deze worden gerealiseerd in het weiland direct onder het fietspad (ten zuiden van de begraafplaats) en ten zuiden van de Jan van Wijckstraat. Inmiddels heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de toekomstige bewoners van de CPO-woningen in de Jan van Wijckstraat (er is nog 1 starterswoning beschikbaar). Aannemer Peters Bouw en Onderhoud en Rosmalen heeft zich voorgesteld en er is een planning doorgenomen.  Op 19 juni is de bouw van deze woningen gestart in aanwezigheid van Wethouder Johan Meesters: “We doen alles wat in onze macht ligt om te zorgen voor passende woonruimte voor alle Heusdenaren. Daarom ben ik blij met deze 15 nieuwe woningen in Elshout. Ik wens alle betrokkenen en vooral de toekomstige bewoners een voorspoedige bouw toe!”
Bijzonder aan dit woningbouwproject is dat het gaat om zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap. Hierbij zijn de toekomstige bewoners samen opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. Het project heeft de vaart er ook lekker in. In iets meer dan twee jaar van planvorming naar start van de bouw. Daarbij hielp natuurlijk dat bij dit project geen bezwaar is ingediend bij de Raad van State.

De aannemer hoopt het eerste kwartaal van 2025 de woningen op te leveren.

Locatie
Op de onderstaande luchtfoto is aangegeven waar de nieuwe woningen ongeveer kunnen komen.

Bestemmingsplanprocedures
Voor beide plannen is de bestemmingsplanprocedure in 2023 doorlopen en de bestemmingsplannen zijn inmiddels definitief.

 

Klik hieronder op link om naar de website van Tankens Andel B.V. te gaan voor meer informatie over project De Gorsen. 

>Website Tankens Andel B.V.

Laatst bijgewerkt op: 16-07-2024