De Gorsen

Elshout krijgt er een nieuwe woonwijk bij. De Gorsen is een gebied van circa 5 hectaren groot en ligt tussen de Mayweg in het zuiden en de Kerkstraat in het noorden. In 2019 zijn de eerste woningen van De Gorsen gerealiseerd. De komende jaren worden er maximaal 115 woningen in De Gorsen gebouwd. 

De Gorsen

Tankens Projectontwikkeling BV gaat 15 extra woningen bouwen in de wijk De Gorsen. Zij bouwden al de eerste woningen hier. De Gorsen is een gebied van circa 5 hectaren groot. Het ligt tussen de Mayweg in het zuiden en de Kerkstraat in het noorden. De komende jaren zouden er in fasen maximaal 100 woningen kunnen worden gebouwd, maar nu kunnen dat er 115 worden. Hierdoor kunnen er meer woningen voor alle doelgroepen worden gebouwd. In 2019 zijn de eerste woningen van De Gorsen gerealiseerd.

Jan van Wijckstraat

Van der Aa Projecten BV gaat 15 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkelen. Het gaat om 10 starterswoningen onder CPO en 5 seniorenwoningen. Deze worden gerealiseerd in het weiland direct onder het fietspad (ten zuiden van de begraafplaats) en ten zuiden van de Jan van Wijckstraat.

Locatie

Op de onderstaande luchtfoto is aangegeven waar de 30 nieuwe woningen ongeveer kunnen komen.

Bestemmingsplanprocedures

Eerst moet voor beide plannen nog een bestemmingsplanprocedure worden gestart. Het aantal toegestane woningen moet namelijk in het huidige plan voor De Gorsen nog gewijzigd worden. Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig voor de locatie van de CPO-woningen ten zuiden van de Jan van Wijckstraat. De vaststelling van de bestemmingsplannen kunnen op zijn vroegst rond de zomer van 2023 plaatsvinden.

Op 13 maart 2023 stelde het college het Ontwerpbestemmingsplan De Gorsen II, Elshout en Ontwerpbestemmingsplan De Gorsen 1e herziening vast. Informatie over deze besluiten, hoe lang stukken ter inzage liggen en welke mogelijkheden er zijn om te reageren, lees je op >> openbare besluitenlijst 13 maart, punt 2 en 3.

Start verkoop

Tankens Projectontwikkeling BV start de verkoop van nieuwe woningen in De Gorsen op 24 januari 2023 om 19.00 uur met een inloopavond in dorpshuis D’n Elshof in Elshout. De 15 woningen waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure van doorlopen wordt komen later in de verkoop.
Van der Aa Projecten BV wil starten met de bouw van de nieuwe woningen ten zuiden van de Jan van Wijckstraat in het 3e of 4e kwartaal van 2023. Meer informatie over de verkoop volgt begin 2023.

Ruimte voor 30 extra nieuwe woningen in Elshout

In Elshout kunnen nog eens 30 nieuwe woningen worden gebouwd. Deze woningen zijn onder andere bedoeld voor senioren en starters. Wethouder Johan Meesters ondertekende hiervoor op 20 december 2022 een overeenkomst met Tankens Projectontwikkeling BV en Van der Aa Projecten BV. Een gezamenlijke financiering van een nieuwe persleiding voor de nieuwe en bestaande woningen op de riolering, maakt dit mogelijk. Voor de bewoners ernaast wordt hierdoor ook meteen wateroverlast verminderd.

Voor de bouw van deze 30 woningen zijn nog wel twee bestemmingsplanwijzigingen nodig.

Wethouder Johan Meesters: “Dit is een goede en slimme ontwikkeling! Het bouwen van nieuwe woningen heeft natuurlijk hoge prioriteit, omdat woningzoekenden moeilijk een huis vinden. In De Gorsen maken we nu meer ruimte. Mede dankzij de investering van de twee ontwikkelaars en de gemeente in een nieuwe persleiding, hebben ook de buren straks minder kans op overlast bij hevige regenbuien. De nieuwe persleiding zorgt ook voor ontlasting van het rioleringstelsel van de bestaande kern Elshout. Dat is: win win!”

Tankens Projectontwikkeling BV start de verkoop van nieuwe woningen in De Gorsen op 24 januari 2023 om 19.00 uur met een inloopavond in dorpshuis D’n Elshof in Elshout. De 15 extra woningen waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure van doorlopen wordt komen later in de verkoop. Klik hieronder op link om naar de website van Tankens Andel B.V. te gaan voor meer informatie over project De Gorsen. Tankens Projectontwikkeling BV start de verkoop van nieuwe woningen in De Gorsen op 24 januari 2023 om 19.00 uur met een inloopavond in dorpshuis D’n Elshof in Elshout. De 15 extra woningen waarvoor nog een bestemmingsplanprocedure van doorlopen wordt komen later in de verkoop.

> Website Tankens Andel B.V.

In 2019 zijn de eerste projecten van De Gorsen gerealiseerd, Kuifgors en Weidegors. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van Tankens Andel B.V.

Van der Aa Projecten BV wil starten met de bouw van de nieuwe woningen ten zuiden van de Jan van Wijckstraat in het 3e of 4e kwartaal van 2023. Meer informatie over de verkoop volgt begin 2023.