Blog wethouder Thom Blankers - 6 februari 2024

Beste Heusdenaren,

Als wethouder hou ik me bezig met een boel onderwerpen. Het onderwerp dat me misschien wel het meest aan het hart gaat, is het armoedebeleid. Hoewel je denkt dat dit voor veel inwoners misschien een ver van hun bed show is, zeggen de cijfers wat anders. We verwachten namelijk dat er de komende jaren in Heusden ongeveer 2.800 volwassenen en 750 kinderen rond de armoedegrens leven. En uit de mensen die ik spreek, blijkt wel dat het iedereen kan overkomen. Niet iedereen heeft evenveel geluk. Of je nu laag- of hoogopgeleid bent en ook als je op dit moment wel succesvol bent in je werk: armoede kan iedereen overkomen.

Als gemeente ondersteunen we deze mensen waar het kan. Daar wil ik in deze blog graag meer over vertellen.

We pakken volop door
De afgelopen jaren zijn er door de gemeente en de gemeenschap stappen gezet om de mensen die het moeilijk hebben sneller in beeld te krijgen en beter te helpen. Bijvoorbeeld met zogenaamde ‘vroegsignalering’. Daarbij hebben we inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld en kunnen hen eerder ondersteunen. Een ander voorbeeld is de extra ondersteuning rond energiearmoede. Hierbij is de inzet van vele ‘supervrijwilligers’ heel belangrijk. Omdat de gezette stappen nog niet voldoende zijn, hebben we samen met partners gekeken wat we nog meer kunnen doen. Dit heeft geleid tot het nieuwe armoedebeleid 'Een kansrijk perspectief’'. Daarin gaan we onder andere aan de slag om te zorgen dat inwoners die hulp nodig hebben niet verdrinken in papierwerk en bureaucratie. Ook gaan we kijken hoe we de zogenaamde ‘armoedeval’ kunnen aanpakken. Daarmee bedoelen we dat we in de praktijk zien dat mensen er soms op achteruit gaan als ze meer gaan werken. Bijvoorbeeld omdat toeslagen dan wegvallen. Dit is lastig aan te pakken, omdat veel hiervoor landelijk bepaald wordt. Maar we gaan dit toch proberen.

Samen doen
Daarnaast wil ik nog meer partijen gaan betrekken bij de aanpak van armoede. Denk aan kerken, sportverenigingen en scholen. Zo zorgen we dat iedereen – ook als er wat minder geld is – mee kan doen aan de samenleving. En ook om alle mogelijk hulp beter onder de aandacht te krijgen. Ik wil namelijk dat er meer mensen gebruik gaan maken van alle hulp die we op dit moment aanbieden. We hebben hulp voor mensen met minder geld, dus gebruik die zou ik zeggen! Denk hierbij aan de HeusdenPas, het KindPakket, energietoeslag, de Gemeentepolis om verzekerd te zijn tegen zorgkosten en de Energiecoach om energie te besparen. Op de website van Bijeen Heusden leest u daar alles over. Niet alleen mensen met weinig geld kunnen geldzorgen hebben. Ook met een gemiddeld inkomen of als zzp-er liggen geldzorgen op de loer. Natuurlijk kunnen we ook dan helpen. Met advies bij geldproblemen, of tips om energie te besparen. Met begeleiding en ondersteuning van ondernemers. Ook daarover vindt u alle info op de website van Bijeen Heusden.

Ik ben er trots op dat we als gemeente zoveel doen om Heusdenaren met weinig geld te helpen. Dat doen we al jaren. Wie er ook in de gemeenteraad of in het college zitten, we vinden allemaal dat iedereen mee moet kunnen doen. Dat vinden ook al die Heusdenaren die hier keihard aan meewerken. Vrijwilligers, ondernemers, verenigingen, instellingen: zonder hen kunnen we armoede niet aanpakken. Heb je nog goede ideeën of wil je meedenken? Laat het weten via info@heusden.nl.

Samen gaan we verder werken aan een kansrijk perspectief voor iedereen!

Thom Blankers
Wethouder werk en inkomen

Laatst bijgewerkt op: 09-02-2024