Blog wethouder Martijn van Esch - 29 september 2023

Beste Heusdenaren

Sinds 2022 ben ik wethouder van de gemeente Heusden. Als wethouder ben ik verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Andere onderwerpen waar ik mee bezig ben, zijn bijvoorbeeld sport, economie en de personeelszaken van de ambtelijke organisatie. Daarnaast ben ik wijkwethouder van Doeveren, Herpt, Nieuwkuijk en Vlijmen-dorp. Omdat de gemeenteraad binnenkort de begroting van 2024-2028 vast gaat stellen wil ik in deze blog graag wat vertellen over de gemeentelijke portemonnee. 

Begroting 2024
We willen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Alle investeringen en uitgaven die we doen, komen (in)direct ten goede aan de gemeenschap. Doordat we al jaren verstandig met het geld om gaan zijn we een financieel gezonde gemeente en we zijn van plan dat te blijven. Helaas heeft de Rijksoverheid bezuinigingen aangekondigd. Dat betekent een grote uitdaging! In 2024 en 2025 zijn de financiële vooruitzichten nog goed, maar daarna komen moeilijke jaren. Dat zou zonder de bezuinigingen vanuit Den Haag niet het geval zijn geweest. 
Hoeveel het Rijk bezuinigt en hoe kunnen we niet beïnvloeden. Wat we wel kunnen beïnvloeden is hoe we omgaan met deze onzekerheid. Stil blijven zitten tot we alles zeker weten, is geen optie. Daarom gaan we verstandig vooruit door keuzes te maken en af en toe ons spaargeld in te zetten. Zo kunnen we onder andere de lasten voor onze inwoners voor komend jaar laag houden. We kunnen er ook ambities en projecten mee uitvoeren.
De gemeenteraad stelt in november de begroting vast. Als de raad dat doet volgens de voorstellen van het college dan hoort Heusden ook volgend jaar nog steeds bij de goedkopere gemeenten van Nederland.

Op Heusden.begroting-2024.nl kunt u onze voorgestelde begroting lezen. Straks als de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld staat daar ook de definitieve versie.

Inkomsten
De gemeente krijgt geld via de Rijksoverheid. Dat heet de uitkering uit het Gemeentefonds. We krijgen ook geld via lokale belastingen. Die willen we in Heusden zo laag mogelijk houden. Daarom zijn we altijd actief op zoek naar subsidies van bijvoorbeeld de provincie, ministeries of de Europese Unie. Om die voor ons te vinden hebben we een subsidioloog in dienst. Mooi voorbeeld is de €367.000 subsidie die hij voor ons heeft binnengehaald voor het verduurzamen van Die Heygrave. Toen we met dat project bezig waren, kregen we twee keer te maken met kostenstijgingen en moesten we de gemeenteraad om extra geld vragen. Dankzij de binnengehaalde subsidie is het project tóch binnen budget uitgevoerd. 

Ik kan me voorstellen dat lezen over de gemeentelijke portemonnee niet uw grootste hobby is. Toch willen we u er graag over informeren. Wij werken immers met belastinggeld en een deel daarvan krijgen we van u. 

Tot een volgende blog en intussen: verstandig vooruit voor ons mooie Heusden!

Martijn van Esch
Wethouder financiën

Laatst bijgewerkt op: 29-09-2023