Als ondernemer wil je vooruit. Je wilt groeien en denkt daarom vooral in mogelijkheden. Wat is er dan mooier als de gemeente waar je gevestigd bent, er ook zo over denkt. Gemeente Heusden is zo’n gemeente. Onder de rook van ’s-Hertogenbosch, pal aan de snelweg A59 biedt ze ondernemers alle ruimte om zich te ontwikkelen. De gemeente Heusden telt meerdere bedrijventerreinen. Terreinen met vaak een heel eigen karakter, maar stuk voor stuk met veel voorzieningen. Op diverse locaties zijn kavels beschikbaar die plaats bieden aan breed scala aan bedrijvigheid. Van dienstverlening tot maakindustrie, van milieucategorie 1 tot 5.

In de gemeente Heusden zijn in totaal 10 grote en kleinere bedrijventerreinen. Terreinen met vaak een heel eigen karakter, maar stuk voor stuk met veel voorzieningen. De meeste zijn zeer gunstig gelegen langs de snelweg A59.

Enkele locaties zijn nog in ontwikkeling en bieden ruimte voor nieuwe bedrijven. Bekijk hier het aanbod. Heb je interesse, neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van de gemeente Heusden.

Bedrijvenpark Het Hoog is een hoogwaardig bedrijventerrein, dat met zijn ligging pal aan de snelweg A59 uitstekend bereikbaar is. Dankzij goed georganiseerd parkmanagement beschikt het park over een aantal voorzieningen - zoals toegangsbeveiliging en glasvezel - die het ondernemersklimaat er bijzonder aangenaam maken. Bij de realisatie van het bedrijvenpark is gewerkt met een beeldkwaliteitsplan om voldoende waarborgen te bieden aan dergelijke beeldkwaliteitsaspecten.  

Het Hoog is een gemengd en regionaal bedrijvenpark dat ruimte biedt aan middelgrote en grootschalige bedrijvigheid. Het bedrijvenpark bestaat uit twee delen. Op het Hoog I hebben we nog circa 6 hectaren beschikbaar. Zoek je een groter kavel of een ander kavel, dan kijken we graag naar mogelijkheden op het Hoog II. 

Grondprijzen 

Kavel 1 en 7 € 163

Deze prijzen zijn per vierkante meter en exclusief BTW. De grondprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Tussentijdse prijsaanpassing is incidenteel mogelijk. Dit zijn de prijzen van 2021

Documenten
Bekijk hieronder relevante documenten:

Plattegrond Het Hoog met de beschikbare kavels
Beeldkwaliteitsplan

Bedrijfspand bouwen
Wil je meer informatie over het bouwen van een bedrijfspand? Klik hier

Interesse?
Neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van gemeente Heusden, telefoon: (073) 5131 789 / e-mail: info@heusden.nl.

Bedrijventerrein Metal Valley in Drunen vormt de basis voor het concept Metal Valley in Noord-Brabant. Het gaat hierbij met name om de gronden op het voormalige SAPA- en Wärtsilä-terrein. Metal Valley in Drunen een ideale locatie voor ondernemingen op het gebied van metaal en engineering. De clustering van metaalbedrijven biedt onder meer de mogelijkheid van open innovatie. Daarbij maken bedrijven gebruik van elkaars expertise en hoeven ze zo niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

Grondprijzen
De grondprijzen van bedrijfskavels op Metal Valley in 2021 variëren van € 150 tot € 188 per vierkante meter, afhankelijk van ligging van de kavel. De genoemde prijzen zijn per m2 en exclusief btw.

Bedrijfspand bouwen
Wil je meer informatie over het bouwen van een bedrijfspand? Klik hier

Interesse?
Neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van gemeente Heusden, telefoon: (073) 5131 789 / e-mail: info@heusden.nl.

Plan Dillenburg in Drunen is nog een relatief jong project. Met uitzicht op de bedrijven van Metal Valley vormt Dillenburg de overgang tussen bedrijvigheid aan de ene en wonen aan de andere kant. De bedrijfskavels in Dillenburg lenen zich om die reden dan ook zeer goed voor het midden- en kleinbedrijf. Denk daarbij aan lichte bedrijvigheid, kantoren, perifere detailhandel of zelfs vormen van wellness of basisonderwijs.

Grondprijs
De grondprijs voor bedrijfskavels op Plan Dillenburg in 2021 bedraagt € 225 per vierkante meter. De genoemde prijs is per m2 en exclusief btw.

Bedrijfspand bouwen
Wil je meer informatie over het bouwen van een bedrijfspand? Klik hier

Interesse?
Neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 5131 789 / e-mail: info@heusden.nl.

Bedrijventerrein Heesbeen is een gemengd bedrijventerrein waar bedrijven van verschillende omvang en met diverse bedrijfsactiviteiten door elkaar gevestigd zijn. Het bedrijventerrein heeft een omvang van circa 33 ha, dit is inclusief de Hoge Mastdijk en percelen buitendijks die voorheen onder Jonker Fris vielen. Eind 2016 zijn bedrijventerreinen Heesbeen en Bakkersdam beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen, nadat ze dat jaar volledig zijn gerevitaliseerd. Op het bedrijventerrein Heesbeen worden nog enkele kavels gerealiseerd, binnenkort meer informatie.

Bedrijfspand bouwen
Wil je meer informatie over het bouwen van een bedrijfspand? Klik hier

Interesse?
Neem dan contact op met Ester van Wendel de Joode, een van de MogelijkMakers van gemeente Heusden, telefoon: (073) 5131 789 / e-mail: info@heusden.nl.