Nieuwsoverzicht

  • Begroting 2021

    02-03-2020 16:31

    In de jaarlijkse begrotingsvergadering stelde de gemeenteraad op 12 november de begroting 2021 vast. Hiermee besloot de gemeenteraad over de verdeling van een totaalbudget van €124 miljoen. De focus ligt daarbij op zorg en veiligheid. Vanwege de coronacrisis is 2020 een zwaar jaar voor onze inwoners en ondernemers. Als gemeente ondersteunen we hen waar we kunnen. Dat blijft prioriteit nummer 1, ook in 2021.