Nieuwsoverzicht

 • Plan Steenenburg

  16-04-2021 11:48

  Wat wordt de nieuwe bestemming voor het voormalige Land van Ooit? De laatste jaren hebben we met onze partner Kelders Beheer zeer ambitieuze plannen gemaakt. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, gaan we voortvarend verder. Samen willen we van Steenenburg een uniek woon- en werkgebied maken van bijzonder hoogwaardige kwaliteit! Klik hier om meer te lezen.

 • Boetes voor afval naast ondergrondse containers.

  12-02-2021 14:57

  Helaas gebeurt het nog veel te vaak dat we naast de ondergrondse restafvalcontainers in de wijken afval aantreffen. Op verschillende manieren proberen we te achterhalen van wie dit afval is. En zeker niet zonder succes. Zo hebben we bijvoorbeeld in de maand januari al een twintigtal boetes uitgeschreven voor inwoners die hun afval niet in maar naast de ondergrondse container hebben geplaatst.

 • Afvalstoffendienst app

  12-02-2021 14:50

  Op de Afvalstoffendienst app krijg je een berichtje van de Afvalstoffendienst wanneer je welk afval aan de kant van de weg moet zetten. Zo vergeet je nooit meer een inzameldag.

 • Verdere vertraging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

  07-01-2021 15:23

  In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over de verdere vertraging van het GOL.

 • Begroting 2021

  05-12-2020 16:31

  In de jaarlijkse begrotingsvergadering stelde de gemeenteraad de begroting 2021 vast. Hiermee besloot de gemeenteraad over de verdeling van een totaalbudget van €124 miljoen. De focus ligt daarbij op zorg en veiligheid. Vanwege de coronacrisis is 2020 een zwaar jaar voor onze inwoners en ondernemers. Als gemeente ondersteunen we hen waar we kunnen. Dat blijft prioriteit nummer 1, ook in 2021.

 • Verkeerd afval in je container

  24-11-2020 16:51

  Heel veel inwoners scheiden hun afval goed. Maar, steeds vaker zien we dat PMD- en GFT-containers vervuild zijn met bijvoorbeeld restafval. Hierdoor kunnen hele vrachten afval worden afgekeurd. Dit kost veel geld en is slecht voor het milieu! Daarom zijn we gestart met het controleren van containers. Zit er niet het juiste afval in dan wordt deze niet leeggemaakt en riskeer je vanaf volgende week een boete.

 • Verdere uitwerking initiatief Roeivijver

  08-10-2020 16:07

  Eind 2019 heeft BillyBird B.V. een initiatief bij de gemeente gepresenteerd om bij de roeivijver een recreatiepark met zwemfunctie te ontwikkelen, vergelijkbaar met hun huidige parken Hemelrijk in Volkel en Drakenrijk in Beesel. Het is een globaal idee dat volgens de ondernemer stap voor stap tot stand kan komen en waarbij hij nauw wil samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden.

 • Hulp bij betalingsachterstand

  02-10-2020 13:50

  Corona heeft veel invloed op ons leven en het brengt voor veel mensen ook financiële zorgen met zich mee. Vroeg erbij zijn als inwoners in de knel lijken te raken met betalingen is dan ook erg belangrijk. Heb jij ook moeite met de rekeningen betalen?

 • Als je uit elkaar gaat

  11-09-2020 09:19

  vrijdag 11 september is de ‘Dag van de Scheiding’. De negen gemeenten van de regio Hart van Brabant willen minder complexe scheidingen. Daarom starten ze met een campagne om te onderstrepen hoe belangrijk het is om het gezamenlijk gezag goed te regelen.

 • Overeenkomst landschapszone Plan Steenenburg

  30-07-2020 13:08

  De herontwikkeling van het voormalige Land van Ooit krijgt vorm in Plan Steenenburg. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door de partners Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant heeft ideeën ingebracht om binnen de plangrenzen van Steenenburg ruimte te reserveren voor een landschapszone in noord-zuid richting. Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant, Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente Heusden hebben hun samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst.