Nieuwsoverzicht

 • Isolatiesubsidie

  15-03-2021 13:58

  Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren op je energiekosten en help je het klimaat. Ontbreekt er bij jouw woning ergens isolatie? Ontdek snel de isolatie- en subsidiemogelijkheden.

 • Boetes voor afval naast ondergrondse containers.

  12-02-2021 14:57

  Helaas gebeurt het nog veel te vaak dat we naast de ondergrondse restafvalcontainers in de wijken afval aantreffen. Op verschillende manieren proberen we te achterhalen van wie dit afval is. En zeker niet zonder succes. Zo hebben we bijvoorbeeld in de maand januari al een twintigtal boetes uitgeschreven voor inwoners die hun afval niet in maar naast de ondergrondse container hebben geplaatst.

 • Afvalstoffendienst app

  12-02-2021 14:50

  Op de Afvalstoffendienst app krijg je een berichtje van de Afvalstoffendienst wanneer je welk afval aan de kant van de weg moet zetten. Zo vergeet je nooit meer een inzameldag.

 • Noodhulp voor ondernemers

  08-02-2021 13:30

  Ook in onze gemeente zijn er verschillende ondernemers die geen beroep kunnen doen op de diverse corona-steunmaatregelen. Het college van Heusden heeft daarom besloten om lokale noodhulp te bieden aan deze ondernemers. Zij kunnen aanspraak maken op een overbruggingskrediet van maximaal 1.000 euro.

 • Gratis vervoer naar vaccinatie priklocaties met regiotaxi

  01-02-2021 14:47

  Heeft u een afspraak voor een coronavaccinatie maar geen vervoer? Wmo-pashouders kunnen gratis met de regiotaxi naar de priklocatie gebracht worden. Voor deze ritten betaald u dus geen eigen bijdrage. Klik op de knop meer nieuws om dit en andere artikelen te lezen.

 • Verdere vertraging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

  07-01-2021 15:23

  In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over de verdere vertraging van het GOL.

 • Begroting 2021

  05-12-2020 16:31

  In de jaarlijkse begrotingsvergadering stelde de gemeenteraad de begroting 2021 vast. Hiermee besloot de gemeenteraad over de verdeling van een totaalbudget van €124 miljoen. De focus ligt daarbij op zorg en veiligheid. Vanwege de coronacrisis is 2020 een zwaar jaar voor onze inwoners en ondernemers. Als gemeente ondersteunen we hen waar we kunnen. Dat blijft prioriteit nummer 1, ook in 2021.

 • Verkeerd afval in je container

  24-11-2020 16:51

  Heel veel inwoners scheiden hun afval goed. Maar, steeds vaker zien we dat PMD- en GFT-containers vervuild zijn met bijvoorbeeld restafval. Hierdoor kunnen hele vrachten afval worden afgekeurd. Dit kost veel geld en is slecht voor het milieu! Daarom zijn we gestart met het controleren van containers. Zit er niet het juiste afval in dan wordt deze niet leeggemaakt en riskeer je vanaf volgende week een boete.

 • Verdere uitwerking initiatief Roeivijver

  08-10-2020 16:07

  Eind 2019 heeft BillyBird B.V. een initiatief bij de gemeente gepresenteerd om bij de roeivijver een recreatiepark met zwemfunctie te ontwikkelen, vergelijkbaar met hun huidige parken Hemelrijk in Volkel en Drakenrijk in Beesel. Het is een globaal idee dat volgens de ondernemer stap voor stap tot stand kan komen en waarbij hij nauw wil samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden.

 • Hulp bij betalingsachterstand

  02-10-2020 13:50

  Corona heeft veel invloed op ons leven en het brengt voor veel mensen ook financiële zorgen met zich mee. Vroeg erbij zijn als inwoners in de knel lijken te raken met betalingen is dan ook erg belangrijk. Heb jij ook moeite met de rekeningen betalen?