Nieuwsoverzicht

 • Begroting 2024 - Duurzaamheid, milieu en afval

  13-12-2023

  In de begroting 2024 geven we ruim €12 miljoen uit aan duurzaamheid, milieu en afval. Dat geld gaat vooral naar beheer en onderhoud van de riolering en naar afvalinzameling en afvalverwerking. Naar beide gaat zo’n €4,2 miljoen. Lees hier meer.

 • Begroting 2024 - Bouwen en wonen

  13-12-2023

  In de begroting 2024 geven we ruim €21 miljoen uit aan bouwen en wonen. Bijna €18 miljoen daarvan gaat naar zogenaamde grondexploitaties. Die maken duidelijk wat de kosten zijn van ruimtelijke plannen. Voorbeelden van zulke kosten zijn de aankoop van de grond, bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte. Met deze kosten maken we het als gemeente mogelijk om ergens woningen te bouwen. Lees hier meer.

 • Begroting 2024 – zorg, jeugd en werk

  04-12-2023

  In de begroting 2024 geven we ruim €52 miljoen uit aan gezondheid, werk en inkomen, ondersteunen van jeugd, maatschappelijke ondersteuning, armoedebestrijding en integratie van statushouders. Meer dan een derde van onze begroting gaat naar deze belangrijke thema’s. Die noemen we samen ook wel het sociaal domein. Lees er meer over.

 • Begroting 2024 - verstandig vooruit

  29-11-2023

  Wil jij weten hoe wij als gemeente zo verstandig mogelijk omgaan met jouw belastingcenten? Hoe wij werken aan woonruimte, aan duurzaamheid of hoe we omgaan met de openbare ruimte? Dat en andere zaken die ook voor jouw toekomst van belang zijn, lees je in de begroting 2024. Lees hier meer.

 • Is jouw wijk afgekoppeld van het riool?

  21-09-2022

  Woon jij in een wijk waar het hemelwater is afgekoppeld van het riool? Of weet je het niet? Lees dan snel verder wat dit voor jou kan betekenen.

 • Omgevingswet vanaf 1 januari

  13-09-2021

  Een nieuwe wet betekent nieuwe procedures, stappen en een nieuw systeem. Achter de schermen is daarom het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van deze wet. Lees hier meer.

Laatst bijgewerkt op: 11-01-2024