Samenwerking in De Langstraat tegen ondermijning

Ondermijning is het effect op de samenleving van georganiseerde criminaliteit. Samen met onze partners en met inwoners kijken we niet weg en werken we er hard aan om dit aan te pakken.

Ook onze gemeenteraad vindt dat belangrijk. Met Waalwijk, Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en Tilburg University hebben we de afgelopen jaren samengewerkt om wetenschap en praktijk te verbinden. Woensdag 21 juni was de afsluitende bijeenkomst met de gemeenteraden van Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. De gemeenteraden roepen de Langstraatgemeenten op om te blijven samenwerken en samen een vuist te maken tegen ondermijning. Jij kunt helpen door verdachte situaties te melden hier via www.nietwegkijken.nl. Natuurlijk kan dit ook anoniem, want we begrijpen goed dat mensen bang zijn voor hun eigen veiligheid als ze criminaliteit melden! Alle meldingen worden opgepakt en serieus genomen. 

Jeugd en jongeren
Het aanpakken van ondermijning en criminaliteit is belangrijk, maar veel liever voorkomen we het. Ook in Heusden en De Langstraat hebben we te maken met problemen met veiligheid waar jongeren een rol bij spelen. Bijvoorbeeld overlast, een onveilig gevoel, geweld gebruik van alcohol en drugs, vernielingen en wegblijven van school. Over die problemen maken de raadsleden zich grote zorgen.